Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
NitrogeN | Agzanyň maglumatlary | Teswirler

NitrogeN

http://shekiller.co/ (Erkek)
Doglan senesi:
Agza barada:

Agzalyk derejesi:

Gytyndan agza (697)
Täzeje(1)
Betinden (1000)Yzarlaýjylar: 47 sany
Yzarlaýanlary: 1 sany

Agzanyň medallary (3)


Günüň meşhur pikirçisi
195 sany pikirine jogap.

Hepdäniň mugallymy
60 sany plýus.

Hepdäniň "Söhbetdeşlikler" teswirçisi
102 sany teswire plýus.