Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Pikirler

Iller näme diýýär?


#kakyş


Özümiziňki
NuranajaN
25, Noýabr-2013ý (11:29)
@inetkelle kakyşdyrmak-> @windizel :-)
windizel: @NuranajaN haýsymyzy saýlajak bolýaň?
NuranajaN: nàme y ýaryş barmy?

Ertirçi
Janin
13, Noýabr-2013ý (11:10)
gitsemem kowalap getiryaler barik kakyshdyrmashak :D
NuranajaN: gowudygynyyyyyyy :-D
Rain: Bah kimka ol))
Cwetochek: hovva onnan yzy namedi :)
Tagtabit: tutdyrma
Cwetochek: agyyy bir vagtlar yaman koooop kakdyryadyklay :)
Rain: Bir wagtlar ertir sizden soralyady))
Janin: yene kakdyrmaly :D

Betinden
Ajal
05, Noýabr-2013ý (21:45)
häli okuwyñ dynsyn gowja işe ýerleş hiç görmedigiñ köpride göt kakyşan garyndaşlañ peýda bolar
Adylhan: :D :D :D :D (Gaty dogry!)

Ýaşuly
Friendship
19, Oktýabr-2013ý (11:28)
Tozanyny kakyş-kukuş edeli bu temañ:
Döwüriň hakykady.
Unchangable: biderek.
BomBimBom: Тязэ ачянынг ангсадь
Unchangable: guwanc salam
Friendship: @FRIEND, "ýok, biderek däl" diýdirjek bolma!:-)
BomBimBom: We waleýkumessalam

Ertirçi
mia
05, Oktýabr-2013ý (01:27)
214nji pikirim ,
Kakysh Amandurdyyew – Ilkinji soygim;;;aydymy gaytalap aydyp otyrn pikir

mia: 2o14*

Ýaşuly
Japbak
25, Sentýabr-2013ý (11:02)
aydymcy Kakysh Amandurdy bilen Parahat Amandurdy ikisi doganmy?
alashow: Yok oydyan
abdullahh: Daýy ýegen
UniQue MiRacLe : yar gozleri mavy men shol gyzyn zaryyyyyyy
Jana93-93: howa dogan
Sahydursun: menem familiyam lacynynky bn deng jigisimikam
California: Maksat Amandurdyyew ola parahatyn inisi
Sowdegar: doganoglan. Kakysh Amandurdyn ozi aydyp yordi tv5 kanaldan

Ýaşuly
Japbak
19, Sentýabr-2013ý (14:43)
awariýa erbedaý, şu gün daňdan 7 adamlyk sienna bilen bir toýota kakyşypdyr, ölüm-ýitim kän bolupdyr
Fatality: ozumiz bir 5mln-jyk weli, gunde-gunasha awaria
kab: nirede?
kab: Wah, neresseler, 5 manat eklenç diýip, ajala ýolugypdyrlyr-ow.

Betinden
eagle boy
13, Sentýabr-2013ý (12:06)
Medal alp boljak dal bu gunem kakysdyrmasak .:)

Gerekli
Achille
13, Sentýabr-2013ý (03:10)
men onki nigim Kakysh, soraman indi :D
Δ-χαυse: Gagysh:-D
MsZuckerberg: Onki nikin name ?
Achille: @Δ-Χαυs, ony bir gyz diyyadilay mana :D
MsZuckerberg: Chokbilmishlerin birisisin sen

Ertirçi
Rain
07, Sentýabr-2013ý (02:03)
Aşakda kim kim bn kakyşyaray? Kayss mnvsn bn? Taryhçy kayss bn? Xaus mnvsn bn?
Δ-χαυse: Tupan sowuldy:)
Rain: Dawayynay yataly mla. Ertr irden iş. Balyk tutaryn yogsam işde