Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Pikirler

Iller näme diýýär?


#kakyş


Özümiziňki
Kleopatro
23, Fewral-2014ý (15:35)
Birden satanlyk at gush bolyp ucdy Isgender atynyn ýalyny gucdy Ayna yaly owshun atyan birzat hem Onun gozlerine kakyshdy Barsa akyp yaty... dowamy
"Isgender"

Ertirçi
Janin
21, Fewral-2014ý (20:43)
@Cwet koke iysem bolyamy? kakyshdyrmashak :D
Rain: Baybaa ))
Chukazawr: kyrk oglany orup iy
Cwetochek: Iymej uchin goyulyamy sho kokeler :)

Betinden
Barat
19, Fewral-2014ý (20:49)
kakyş amandurdyň aýdymlaram gowy bary diýen ýaly
deleted: şemal näz edip öwüsýär bu gün
VIP.AG: hawa. hakyky.

Gerekli
Pespäl
17, Fewral-2014ý (12:57)
Kakysh telefona jogap ber gayrat et
Silence mod on dur

Gamze: bor dos hazir

Betinden
Taxi driver
24, Ýanwar-2014ý (01:49)
@abdurrahman, bulow hol ýaponlaň kinosyndaky kakyşyp oýnaýan, tursukly çişik pälwanlara meňzeýärow
Surat 1
Taxi driver: Meň göwräme seret, oňka seret wara :-)
konstant: gapdalyndaky senmi:D
abdurrahman: Yoklay o diyen dala
Taxi driver: @abdurrahman, entek bu ýaşajykda, 23 ýaşynda, şu 33 ýaşa barsyn entäk
konstant: yzynda urus bolyamay O_o
Taxi driver: @konstant, muzeýdeläý
abdurrahman: 33yashda.wandamyn kinosyndaki garynly biri bara shol bolar))
Taxi driver: @abdurrahman, hawa, häzirem şol, komnata gelýär, köplenç gije ýatmamsoň gündiz serrelip ýatýanda, onsaň bi yralap turuzýa welin döw duran ýaly ýanymda. Özüm birhili bolup gidýän
Taxi driver: @abdurrahman, irden para wagt bolanda turup bilemok wagtynda, şu gelip turzaýýar entegem
konstant: @Taxi driver, gowy pikir gonshy hytaylara menem aydayyn
abdurrahman: Mongollar gowymay solar yaly adamkarcilik
Taxi driver: @konstant, nämäni aýtjak?
konstant: @konstant, turuzmagy para
Taxi driver: @abdurrahman, bizdäkilerä gyzyl ýaly adamçylygy, türkmençe aýdymam aýdýar biri "Oýnaly,oýnaly,Tans edip ýaýnaly" diýip
Taxi driver: @konstant, budilnikdenem beter ynamdar şolar
konstant: oz adymy teglapdirin masgarachylyk
abdurrahman: Bahh molodes.onrak basgada bir kitays diyipdi mongol joram bar diyip yone icyar diyardi kitayda okayan solam
Jek Serche: sen ýanyndakymy?

Ertirçi
Bibijan
16, Ýanwar-2014ý (11:07)
Kakysh Amandurdyyew - Lalam (kim goyan hem bolsa minnetdar, gowy aydym eken)
Surat 1
Janin: hyaa sheyle aydymlar dinlaberiñ :D
Bibijan: A sen shu sheyle owadaaaan, goya shemal akidayjek yaaaly...
Janin: shemal dagy akidiberip, sheyle hor'myshmy :D
Bibijan: shu gun*
AVATAR: Betinden
Bibijan: Ooouuufff, bir ykbalda omur bileee, Laaalam bolaly jubit bile ... Yyldyzlar asmany bezeyaaar....
Bibijan: @Janin, bilaymedim :) Ikimiza tynky, o yagdaya dushunmeris barybir :D
Janin: ayooou tynky diymañ :D :D

Özümiziňki
Nemelay
13, Ýanwar-2014ý (00:55)
Eger yykylsanyz name etmelidigini bilmeseniz, yerinizden turyngda ust bashynyzy kakyshdyryp yolunyzy dowam edibering maslahat
MisS_diOr: haa dushundim.

Gerekli
птичка
31, Dekabr-2013ý (23:57)
Klubnikaly joshy kakyshdyryp arzuw etsem bolarla
NuranajaN: yokla gyyyyyyyyyyw martinili :-)

Ertirçi
bond
31, Dekabr-2013ý (02:12)
Atash kakysh betdush mykgysh we sh m
atashka01: onson
bond: Berdish

Betinden
MiReK
25, Dekabr-2013ý (12:58)
taze yylda kakyshdyrara adama gerek bolaray @Pazzek :-D
Pazzek: @Japbak, barahou :)
MiReK: @Japba gy kowolap tutmalahow :-D
Pazzek: Täze ýylda öýüne bararaho :)