Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Pikirler

Iller näme diýýär?


#kakyş


Öwreniji
Sheva
23, Iýul-2013ý (01:35)
@kakysh naili was:D

Achille: gowy
Achille: wandam bamy senem
Kieler: Badyr wara

Özümiziňki
Buzz yalyjak Coca Cola
21, Iýul-2013ý (20:37)
sitata. Kakysh: maymyna menzanok'
Conor: Aha,gowam menzaya
Buzz yalyjak Coca Cola: Kakysh. Hany onda sen ayt. Kime ya-da nämä menzeyä?
Achille: birzada menzeya diyemok, maymyna menzanok diyyan
Conor: Kakysh,menzeya maymyna shol

Ýaşuly
Japbak
21, Iýul-2013ý (20:34)
tapan tupanyňy üýşürip užin iýmeli, kelle kakyşdyr ýaly adamam ýok. goňşy hezil beräýýädi, olam bu gün bir ýerä gidipdir
Conor: Seni realda göresim gelya,Japbak.
Conor: :-D:-Dhay Mlyaa
Conor: Özuma içemok,yöne hokman nesibeli gün aylanaryn
Conor: Enshallah)ishdan achyk

Gytyndan
Hayаsyz
21, Iýul-2013ý (14:26)
Köp gülen bir aglar diýýälermi, agzalar gülkiden soň derdiniňmä geçdiler kakyşyk Hayasyz
Hayаsyz: *derdinişmä
Hayаsyz: başga nomere düşdüňiz Japbak
pynhan_: Alo aporny punktmy
Sasha: senä ne tak ýorýaň düşü pulumy yzyna ber
Hayаsyz: başga nomere düşdüňiz taryhçy :)
Sasha: seret gaçma pulumy yzyna ber diýän :)

Ýaşuly
UniQue MiRacLe
21, Iýul-2013ý (13:56)
Fşuw (eljagazlaryny davolnyja hile bir ish eden yaly kakyshdyryan smailik) :P
virmenaard: sen sag dal oydyan chyndanam
Žan Walžan: ýunik nailow?
TekTash: ursha girmankang nam bolanyny dushundir gy, song ursha bashlabereris :)
UniQue MiRacLe : Urush gotardy @Nira men diplomatik yol bn chozyan :)
UniQue MiRacLe : @žan gavy sen gavmy?)))
TekTash: pikirindaki fshuw ... Name, diplomatik yola menzeyada
Žan Walžan: @Ýunik men gowy özüň naili, näme üçin hiç zat ýok ýerden sen maňa "men gowy sen nähili" diýdiň? Men öýlendim bilýäňä @ýunik
UniQue MiRacLe : Bagtyn manlayyn bolsun diydiga bizem ozun naylow diyip yagdayymy soradynda menem jogap berdim a shto?
UniQue MiRacLe : @NIRA SMAILIGIN ULUDAN DEM ALANDA CHYKARAN SESI O VI))

Özümiziňki
Aşykgyz
16, Iýul-2013ý (12:08)
Achille: sen aşykmy çyndanam
Aşykgyz: öň
Achille: indi
Aşykgyz: ol maňa aşyk däl :(
Achille: gowy bolupdyr :))
La Feliz: Bashgasyny tap (:
Aşykgyz: gözleginde
La Feliz: :D v poiskah nemo diysene
NewYorker: gozlaaaap yorerlermay? :D

Özümiziňki
Aşykgyz
16, Iýul-2013ý (12:06)
Kakysh sag bol sowgadyň üçin :)
Achille: mena sen sagbol diyip ugratdym
NewYorker: hay shulardadaaa bir tazelik barow,abede-juybe bolshup :D
Achille: goyhow newyorker :D

Betinden
Edenist
16, Iýul-2013ý (06:39)
@kakysh bu nama menzedi:D
Surat 1
Achille: çıkartamadım :D
Achille: özün aydaysanay
Kieler: El mi? :)
Edenist: mena lennech didim oz ozmden:DDD
Achille: ele menzanoga :D

Täzeje
unkownunknown
15, Iýul-2013ý (12:05)
@kakysh
Achille: jana
Achille: menem yadymda şol ))

Öwreniji
хакерчик
11, Iýul-2013ý (02:18)
Kakysh akga kim sen
хакерчик: Hawa bilesm gelya
anti fk-anji: lichka diyip bir bela bar bilmek uchin
pobre: kim sen
Achille: tanamok seni,zay etdinay