Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Tebigatyn gozellikleri (Suratlar) | Gyzykly maglumatlar | Teswirler

Tebigatyn gozellikleri (Suratlar) (Gyzykly maglumatlar)

Blank dagy Fransiya

Norwegiya daglary
Yene bir dag gozelligi
Apple kompaniyasynyn ilkinji logotibi(tema gabat gelmesede goyaydym zyyan etmez) smile
10000metr yerden yokarda danyn atyshy 
Alyaska

Paekakariki beyikligi Taze Zelandiya
Fudzi dagynyn yokarsyndaky uytgeshik bulutlar.Yaponiya
Adamlar ucin gecelge kopri,Malayziya
Gorkanogamay smile


Ses berilşik ýok.


Halanan (13)
Jemi 13 sany teswir.
Okalan sany: 2440

Pikirlerde paýlaş

15, Fewral-2014ý (01:38)

Oran owadan suratlar sag bol .

15, Fewral-2014ý (01:40)
Jogapla +5

Bashgada yetirip durmagymy isleseniz hokman yetirerin!

15, Fewral-2014ý (01:44)
+1 Şu mowzukda awtoryň pikiriçe iň gowy teswir

Garasyan yetirip dur

15, Fewral-2014ý (01:42)

Täsin!

Ýok meniň üýtgeşik terjimehalym, Ölçemedim ýoluň ýakyn-daşlygyn. Ýöne men şu ýolda hoş habar aýdyp, Alan bolsam bir kişiniň buşlugyn, Men saňa minnetdar, gözel ýaşlygym!
15, Fewral-2014ý (01:44)

Dogurdanam ol balyklardan gorkanokmyka?

Ynjytmak islämok hiç bir ynsany
15, Fewral-2014ý (01:46)
Jogapla +4

Menem hayran shona)

15, Fewral-2014ý (01:50)

Hokman yetirip bizin bilen paylasyp dur sun yaly owadan suratlary awtor. Yetirenin ucinem kop-kop sag bol awtor.

!!!!!@?????
15, Fewral-2014ý (01:53)
Jogapla +4

Aslynda size goldawynyz ucin sag bolun!

15, Fewral-2014ý (03:03)

"Haladym", "gaty gowy awtor, ýetirip
dur", "ýene-de ýazyp dur", "bäh gaty
gyzykly ekeni"

15, Fewral-2014ý (05:09)
Jogapla +4

Nesip bolsa hokman.

15, Fewral-2014ý (13:09)
Jogapla +1

Bet suratlar

Howlukmañ bir birden uzadyñ.
15, Fewral-2014ý (19:15)
Jogapla +4

Yenede yetirip durarn hokman)

17, Fewral-2014ý (00:43)

dagyn ustundaki bulut tasin eken

Bu gun tazesini tapdym diyip begenme olam birinin konesidir

Teswir ýazmak üçin içeri giriň