Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Sonky Bolan Wakalardaky Agzalaryn Babek Wagtlary:D | Umumy gürrüňdeşlik | Teswirler

Sonky Bolan Wakalardaky Agzalaryn Babek Wagtlary:D (Umumy gürrüňdeşlik)

@Bolupbiler: Men ol goshgyny Yone degishme diyip yazdym. Beyle uzajagny bilen bolsam yazmazdym.

@Darwin: Degishme ya megishme bolsun tapawudy yok! men Tankytlajakkhaha

@Janpena: Menem Kem galmayan sizden, Hany yazyberin bakalyhaha

@Emerald Lady: HihHiyy Urush bolyarrr.

@Bawyl_Dali: Darwin dinle goch yigit. Men shu Bolupbiler agan goshgularna 3el 3goz 3ayak bilen garashyan. Barey Toparynam alda Yore shutaydanhaha

@Anjelinajolie: Betinden we Gytyndan temalarmy pozman Hayshhh..

@bagban: Eww bu yene sho ahlaksyz temasyny achypdyr. inci, suray, mnVsn, turkmentug, dilara, harceleur, hulk, plany, neme dagylar gayrat edip minuslaly shu Anjelinany.

@Turkmentug: Dogry diyyan Bagbanhaha

@Yazlale: 1000e yetmese yagday kyn eken barde.

@Darkroom.Posse: Indikide shahsyda yazamda jogap ber, son minuslamarnhaha

@Taxi Driver: Eww ayryl onumden adam namane guwanyan beyle??

@A Memory (MrShirkhan): Balyma guwanyan eshitdinmi. Seni ballarym we Medallarym bilen Yumurarnnhaha

Nabelli bir agzanyn @Moderatordan bir zat haysht etmezden on dushurilen Suratyhaha

@mnVsn: Belki kop kishi gamgyndyr shu wagtlar. Guldurip bilen bolsak men Baglty. Sglgnz! )kkk


Haysy Chagajyk Has gowja, Haysysy Has Kachok:D??

Lollay(59%, 13 adam)


Wakyr(40%, 9 adam)
Halanan (51)
Jemi 68 sany teswir.
Okalan sany: 7759
  • Awtora, bu blog üçin berilen minnetdarlyklar:
  • - Gowy ýazylypdyr (0.1 TM) - Darkroom.Posse
  • - Döredijiligiňde üstünlik (0.1 TM) - Adylkhan
  • - Gowy ýazylypdyr (0.1 TM) - pozuldy
  • - Döredijiligiňde üstünlik (0.1 TM) - pozuldy
  • - Gowy ýazylypdyr (0.1 TM) - pozuldy

Pikirlerde paýlaş

14, Ýanwar-2014ý (18:48)
Jogapla +11

Guldirip bilding sagja bol bu indi 8 nji bölum boldugymy

"Gormedik baglaryn,gozel yalydyr! Gozler,mydam gormedigininin zarydyr!"
14, Ýanwar-2014ý (18:49)
+14

Ay shey disenem bolya:D

14, Ýanwar-2014ý (19:15)
+8

Betinden we gytyndan:D

14, Ýanwar-2014ý (18:48)
Jogapla +9

sag boley @mnsvn, Ahyry yazypsyñ toyuñda gaytsyn!

@Selim yamaney @Shamyrat yamaney @Cm Punk yamaney Menem yamaney :-)
14, Ýanwar-2014ý (19:51)
+12 Şu mowzukda awtoryň pikiriçe iň gowy teswir

Ish boldumay:)

Durmuş gussa berýär ebtiňe görä.
15, Ýanwar-2014ý (14:47)
+3

@Bolupbiler aga hihi:)

14, Ýanwar-2014ý (18:48)
Jogapla +7

nejis dal guldurdin saol )))))))))))))))))))))))

14, Ýanwar-2014ý (18:48)
Jogapla +7

ay sag bol gulup hezil etdimay

14, Ýanwar-2014ý (18:49)
Jogapla +9

@Taxi driwer bet eken!

@Selim yamaney @Shamyrat yamaney @Cm Punk yamaney Menem yamaney :-)
14, Ýanwar-2014ý (18:50)
Jogapla +11

Bu sapar önkilerden gyzykly bolupdyr :) Balyma guwanyan ))))

Чему бы жизнь нас не учила, а сердце верит в чудеса.
14, Ýanwar-2014ý (18:54)
+9

Nesip etsin :D

14, Ýanwar-2014ý (18:52)
Jogapla +6

Darwin-yn mendigimi nadip bildin?

14, Ýanwar-2014ý (18:55)
+8

Sen diyip yazan yerimi nirden gordun?

14, Ýanwar-2014ý (18:56)
+9

Wii Kapish:D Jeton indi dushdi, ashakgy teswirini okap

14, Ýanwar-2014ý (18:59)
+7

zheton dushmandir, zheton gozune basyp dushurildi

14, Ýanwar-2014ý (18:52)
Jogapla +8


χ
14, Ýanwar-2014ý (18:52)
Jogapla +6

derrew avatary uytgetmeli etdin

14, Ýanwar-2014ý (19:00)
Jogapla +13

Gulip hezil etdim onkilerdenem gyzykly bolupdur!

14, Ýanwar-2014ý (19:01)
Jogapla +10

:) tapýañow senem dos

Gyzlar geljegi gowy bolan oglany gözleýärler. Oglanlar bolsa gechmishi gowy bolan gyzlary gözleýärler...
14, Ýanwar-2014ý (19:07)
Jogapla +7

Lollay :D

Moda görä däl, kada görä geýin!
14, Ýanwar-2014ý (19:07)
Jogapla +10

Lollay :D

Moda görä däl, kada görä geýin!
14, Ýanwar-2014ý (19:08)
Jogapla +4

~~~hehehehehheeh~~~

14, Ýanwar-2014ý (19:10)
Jogapla +8

sag bolun awtor chalaja yylgyrdym

Buda geçer
14, Ýanwar-2014ý (19:11)
Jogapla +9

Gowdygny....indiki tema nahili bolarka?

14, Ýanwar-2014ý (19:14)
+8

nejis bolasy yokla)

14, Ýanwar-2014ý (19:13)
Jogapla +8

Özüñe serýozny suratlary tapýañow, çyndanam :LoLLaý

14, Ýanwar-2014ý (19:15)
Jogapla +10

Bujagaz cagalary gorsen gulkin tutya yone meselanizi bes etmedinizda

Durmusyñ gyzygy perzent
14, Ýanwar-2014ý (20:25)
+6

Ol mesele hachanky bes edileni:)

14, Ýanwar-2014ý (19:19)
Jogapla +11

Bet agzalar barow

Nygmat barka gadyryny bilmeli!
14, Ýanwar-2014ý (19:56)
Jogapla +7

Bawyl dali betlay haha

Bitmedik ýowşanyñ düýbünde, dogmadyk towşan
14, Ýanwar-2014ý (19:59)
Jogapla +7

Hemishekiler yaly bu-da gyzykly suratlar.

Durmushdyr bu,ajysam bar,suyjisem.
14, Ýanwar-2014ý (20:04)
Jogapla +7

Aý bolýada...

Yzarla meni türkmen twitter... @devletvich
14, Ýanwar-2014ý (20:14)
+6

Men yok ekenim diyjek bolduñ gerek:D

Bitmedik ýowşanyñ düýbünde, dogmadyk towşan
14, Ýanwar-2014ý (20:14)
+6

Men yok ekenim diyjek bolduñ gerek:D

Bitmedik ýowşanyñ düýbünde, dogmadyk towşan
14, Ýanwar-2014ý (20:17)
+5

@HAGOSHI, bardygymy bilýädimdeý

Yzarla meni türkmen twitter... @devletvich
14, Ýanwar-2014ý (20:11)
Jogapla +5

@Bawyl däli meňzejegä bolupdyr...

Yzarla meni türkmen twitter... @devletvich
14, Ýanwar-2014ý (20:14)
+6

sen name?

14, Ýanwar-2014ý (20:16)
+5

näm bolupdyr maňa?

Yzarla meni türkmen twitter... @devletvich
14, Ýanwar-2014ý (20:28)
Jogapla +9

Her gezeginde ozumi gorerin umudy bilen :) gowy guymenje tapypsynyz :)

когда на вопрос /Как дела?/ /Я отвечаю:У меня все отлично / но я хочу чтобы кто то посметрел мне в глаза и сказал /...
14, Ýanwar-2014ý (20:28)
Jogapla +8

Her gezeginde ozumi gorerin umudy bilen :) gowy guymenje tapypsynyz :)

когда на вопрос /Как дела?/ /Я отвечаю:У меня все отлично / но я хочу чтобы кто то посметрел мне в глаза и сказал /...
14, Ýanwar-2014ý (20:37)
Jogapla +5

Gowja balajyklar hemmesem gaty gowy bolupdyr dowamyna garashyan

14, Ýanwar-2014ý (20:39)
Jogapla +5

yene cagajyklar

Zaman sana bakmasa, sen zamana bak!__________________________ ____
14, Ýanwar-2014ý (20:50)
Jogapla +10

Eeeeew, men kime beý diýenmişim?! :) :) :) :D :D :D

Täze 2017-nji ýyl - Takyk ýyly düşümli, rysgal-bereketli, döwletli ýyllaryň biri bolsun!
14, Ýanwar-2014ý (21:43)
+6

Taxi Drivera:D balyna guwanyan ha))

14, Ýanwar-2014ý (20:51)
Jogapla +8

Ol birem näbelli agza däl-de düýnde-şu günde bit temajyk açan biri bolaýmasyn?! :D :D :D

Täze 2017-nji ýyl - Takyk ýyly düşümli, rysgal-bereketli, döwletli ýyllaryň biri bolsun!
14, Ýanwar-2014ý (20:54)
Jogapla +5

bett

Garşylyk bolmasa ösüş bolmaz

Teswir ýazmak üçin içeri giriň