Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Telefondan ertir.com-a surat hem-de smaýlik goýmak | Kömek gerek | Teswirler

Telefondan ertir.com-a surat hem-de smaýlik goýmak (Kömek gerek)

Ilki bilen hormatly ertiriñ agzalaryna salam...!!!
ertir.com-da temada ýa-da teswire telefondan nädip surat we smaýlik goýulýanyny meñ üçin hem-de beýleki bilmeýänler üçin öwredäýiñda... Sizden haýyš... Sagboluñ...!


Ses berilşik ýok.


Halanan (20)
Jemi 38 sany teswir.
Okalan sany: 2150

Pikirlerde paýlaş

15, Aprel-2013ý (18:49)
Jogapla +1

shola kem bolmazdy

15, Aprel-2013ý (19:07)
Jogapla +3Amýoba

Şu gün (14:03) :
menem bir haladyma basar yaly edin gayrat edip + berin mana\"wink\"chagajyklar balajyklar\"smile\"


... al mendende sana bir plus... xexe

15, Aprel-2013ý (19:08)
Jogapla +1

O funksiýa ýok öýdýän.

15, Aprel-2013ý (19:10)
Jogapla +3

Nova agza bolýa diýdi, ýöne öwretmäge ýaltandy

Soraýan dilegim, gije hem gündiz, Aclyk derdin çekmäwersin adamzat. Ýalňyşyp, synagysylagdyr öýdüp, Meslik çäkden çykmawersin adamzat
15, Aprel-2013ý (19:23)
Jogapla +4

@amyoba sen komp.dan girýäñmi ?

Soraýan dilegim, gije hem gündiz, Aclyk derdin çekmäwersin adamzat. Ýalňyşyp, synagysylagdyr öýdüp, Meslik çäkden çykmawersin adamzat
15, Aprel-2013ý (19:25)
Jogapla +3

men bir yalta oglan. gyn gorme

15, Aprel-2013ý (19:39)
Jogapla +2

Ok @nova. Sendenem bir gyn görùp bolarmy ?

Soraýan dilegim, gije hem gündiz, Aclyk derdin çekmäwersin adamzat. Ýalňyşyp, synagysylagdyr öýdüp, Meslik çäkden çykmawersin adamzat
15, Aprel-2013ý (19:44)
Jogapla +3 Şu mowzukda awtoryň pikiriçe iň gowy teswir

men sana tema ach diyip oyun edip aydypdym. sen bolsa mendenem beter sada oglan ekenin. molodes.

15, Aprel-2013ý (21:14)
Jogapla +5

15, Aprel-2013ý (21:16)
Jogapla +5

Spyboy yñ temalarynam dorusdirip gor yorite dusnikli edip acan bolmaly

15, Aprel-2013ý (21:31)
Jogapla +2

Shu ashaky linkdaki blog komek edip bilmezmi?

http://wap.ertir.com/index.php?q=blog&view=13861

Göz dese de bu çöldür, din, göl derse o göldür, Hak emri karşısında, göz ve aklını öldür
15, Aprel-2013ý (21:39)
Jogapla +2Frank

Şu gün (16:14) :


bu näme frank

Soraýan dilegim, gije hem gündiz, Aclyk derdin çekmäwersin adamzat. Ýalňyşyp, synagysylagdyr öýdüp, Meslik çäkden çykmawersin adamzat
15, Aprel-2013ý (21:42)
Jogapla +5
balkanly yigit:

Frank


Şu gün (16:14) :


bu näme frank

bulam ozun hat yazyp seyle gornusde goyup bolya

15, Aprel-2013ý (21:42)
Jogapla +5
balkanly yigit:

Frank


Şu gün (16:14) :


bu näme frank

bulam ozun hat yazyp seyle gornusde goyup bolya

15, Aprel-2013ý (21:47)
Jogapla +5

Mena giiif.ru Su saytda yasayan yankyny

15, Aprel-2013ý (21:49)
Jogapla +5

15, Aprel-2013ý (22:52)
Jogapla +2Frank

Şu gün (16:49) :


men šuñ nädip ýasalýanyny @spayboy-yn temasyndan okadym, ýöne shoñ saydy ýazylmandyr. Kyn görmeseñ yazaý shoñ saydyny @frank

Soraýan dilegim, gije hem gündiz, Aclyk derdin çekmäwersin adamzat. Ýalňyşyp, synagysylagdyr öýdüp, Meslik çäkden çykmawersin adamzat
15, Aprel-2013ý (22:59)
Jogapla +5
balkanly yigit:

Frank


Şu gün (16:49) :


men šuñ nädip ýasalýanyny @spayboy-yn temasyndan okadym, ýöne shoñ saydy ýazylmandyr. Kyn görmeseñ yazaý shoñ saydyny @frank

giiif.ru. Rusca bilyan bolsan gowy dusunersin

15, Aprel-2013ý (23:02)
Jogapla +5

Sonda polucit kod diyip bardyr. Html diyen kody kopya edip almaly. Sonra ertirde surat diyip duran yere paste etmeli. Barlap gor bolmasa basgarak saytlary salgy bererin

15, Aprel-2013ý (23:02)
Jogapla +5

Sonda polucit kod diyip bardyr. Html diyen kody kopya edip almaly. Sonra ertirde surat diyip duran yere paste etmeli. Barlap gor bolmasa basgarak saytlary salgy bererin

15, Aprel-2013ý (23:04)
Jogapla +1

[url=http://giiif.ru/gn/][img]http://radikal.ua/data/upload/6895e/69fda/84fb9ab4b4.gif[/img][/url]

15, Aprel-2013ý (23:10)
Jogapla +5

Wapdan giryan bolsan surat diyip yazylga goymaly

15, Aprel-2013ý (23:12)
Jogapla +2

15, Aprel-2013ý (23:14)
Jogapla +5
rude :

tuweleme bolupdyr

15, Aprel-2013ý (23:15)
Jogapla +1

ay haty çykmadyla

15, Aprel-2013ý (23:16)
Jogapla +5
rude :
ay haty çykmadyla

mana hatam gorunya

15, Aprel-2013ý (23:17)
Jogapla +2

frank sagja bol! başga bilyanin ba bolsa paylashsana?!

15, Aprel-2013ý (23:19)
Jogapla +5
rude :
frank sagja bol! başga bilyanin ba bolsa paylashsana?!

bolya. Biram smailiki.ru girip gor

15, Aprel-2013ý (23:21)
Jogapla +1

ozumizi owmaylinde:)
Nova

Şu gün (14:44) :
men sana tema ach diyip oyun edip aydypdym. sen bolsa mendenem beter sada oglan ekenin. molodes.


Я ревную, психую, злюсь и обижаю других. Простите меня, идеальные люди, я не умею по-другому. Я такая.
15, Aprel-2013ý (23:23)
Jogapla +1


Teswir ýazmak üçin içeri giriň