Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Oyun edipdim.... | Söýgi | Teswirler

Oyun edipdim.... (Söýgi)

Sen hakda oylanman durup bolanok,

bu name uchin beyleka asla bilemok...Hava, oyundan bashlady hemme zat. Oyun etmek isledim, emma chyna yazdyn ol oyun. Soygi beyle duydansyz geler oytmezdim....Gelende duydansyz gelen soygi, gidende name uchin duydurman gidip bilenokka?Men namede yalnyshdymkam? Bar yalnyshlygym seni soymegimmika? Indi seni soymegim uly yalnyshlygym bolaydymyka?Sen aydardyn:

- ...... jan, meni soyyarmin?

Men diyerdim:

-Havala.

A sen :

-Chynyn bilen soyyanmi?

Men :

- Yokla oyun edyan -diyerdim..

Sen :

- Bolya. Yone bilyanmi name men senin tuys yurekden soymegini isleyan , mana bashga hich zat gerek dal..- diyerdin....Asyl gorup otursam, sana soygumde gerek dal eken.....Dushundim, chyn soygi yok eken... Yok, dur chyn soygi bar, yone ol soygin gadyry bolmaz eken. Aldanan yurek , gaytadan soyup bilermi?Ey vay ...Bu nahili bolday???? Gaytadan soymek, tazeden soymek? Munadanam bir gurrun bolarmy? Soygi yeke-tak, ve pak bolmalymyka diyerdim.....Belki sheyledirem, emma beyle dal yaly...

Durmushy oyuna dondurdiler, utan boldular utulan boldular.... bu bolyar

emma soygini oyuna dondurip, utmak utulmak name manyny beryarka? Durmushymyzda indi yekeje hakykata hem orun yokmuka?
yene-de bir bolgusyz tema :D

havala(44%, 16 adam)


yokla(8%, 3 adam)


liked++++(41%, 15 adam)


beh (5%, 2 adam)
Halanan (43)
Jemi 35 sany teswir.
Okalan sany: 4586

Pikirlerde paýlaş

19, Fewral-2013ý (09:57)
Jogapla +5

awtor ic gepletmelerinmi? gowja yazypsyn

Я ревную, психую, злюсь и обижаю других. Простите меня, идеальные люди, я не умею по-другому. Я такая.
19, Fewral-2013ý (09:58)
Jogapla +12
BN.Lady:
awtor ic gepletmelerinmi? gowja yazypsyn


mojno i tak skazat :)

Je vais au réve!!! Jouis de chaque moment )))
19, Fewral-2013ý (10:01)
Jogapla +3

Sere gelen setirler bolyada...... Nuuuu deystwitelno bizingkem oyundan bashlapdy, yone entega dowam edip dur, Allaha shukur bahym bir yyl bolya.....

.......
19, Fewral-2013ý (11:20)
Jogapla +2

Shu temanga bosh eken... Gaty gorme ,mdpst gonilap aytya uniq :)

19, Fewral-2013ý (11:20)
Jogapla +3

Dost*gonilap aytya

19, Fewral-2013ý (11:23)
Jogapla +9
aslymarly:
Shu temanga bosh eken... Gaty gorme ,mdpst gonilap aytya uniq :)


:) ay borla mydama doly zat yazyp yorsen bolmaz ahyry :)

Je vais au réve!!! Jouis de chaque moment )))
19, Fewral-2013ý (11:34)
Jogapla +1

oyun etmeli dalda:)

özgeleriň pikirinde garaşsyz bol. men hiç kimden hiç zat hantama bolmanlygym üçin bagtly. (enişteyin)
19, Fewral-2013ý (11:41)
Jogapla +6

Oyun etyan adamlar bilen oyune etmeli:)

Gozler...hich wagt aldamayar..Hakykady bilmek islesen, adamyn gozune yekeje gezek seretmek yeterlikdir...
19, Fewral-2013ý (11:42)
Jogapla +3

Yene biri e$$i etdi diýsene :)

" Мне бы хотелось, чтобы мой отец был жив и видел кем я стал! "
19, Fewral-2013ý (11:46)
Jogapla +3

hasap 1-0 diysene \"\"yada wsyo kones film daway bud bagtly boldymyya,soygi gyzykly bu futbol oyny yaly (shutkadyr yene ynanup oturman) \"\"

Iň gymmatly serişde Wagt!
19, Fewral-2013ý (13:38)
Jogapla +4
Jаpbаk:
Oylanma tasirli yazylypdyr!

menem haladym yetirip dur

Allajan oz bendange ozung komek ber bela beterden howupdan hatardan ozung gora jan Alla
19, Fewral-2013ý (13:43)
Jogapla +3

Unique style++++

Never tell your problems to anyone...20% don't care and the other 80% are glad you have them...
19, Fewral-2013ý (13:52)
Jogapla +3

Men nirede yalngyshdymkam? Meng gunam name?-gunangiz(gunamiz, yalngyshlygymyz) SÖÝMEK!

Я - девушка, и я не хочу нормально объяснять парню, почему он виноват, Я ХОЧУ СКАНДАЛ :D
19, Fewral-2013ý (14:22)
Jogapla +3

halandy gowu tema 

19, Fewral-2013ý (15:01)
Jogapla +3

halandy wara

M+M=M.M.E. Hala Madridliler :)
19, Fewral-2013ý (15:03)
Jogapla +2

Gowja eken temang

19, Fewral-2013ý (15:05)
Jogapla +5

\'Soygi hem urush yalydyr: ony gorjamak ansat, tutashanson velin, ochurmek kyn\'. MENKEN

The best things in life are not things!
19, Fewral-2013ý (15:17)
Jogapla +1

govy yazypsyn ! soyginin gyrajygna baryp biship gaydanlardan oydyan ))

excelsior
19, Fewral-2013ý (15:31)
Jogapla +2 Şu mowzukda awtoryň pikiriçe iň gowy teswir

приступы воспоминании о любви, 2 раза в неделю :) с возвращением, иначе кошки какие то....

Шишел, мышел, пёрнул, вышел!
19, Fewral-2013ý (15:55)
Jogapla +2

Gömülgi ýatan talant ekeniňa :-) molodçina

Где горе, там и радость.Где добро, там и зло (Yapon nakyly)
19, Fewral-2013ý (16:08)
Jogapla +3

ewway. gawunyn gowusyny šagal iyipdir bolupdyrda. sana žalko. nicolay owrensersin. barde bu duygyny basdan geciryan koooooop bolaymasa

golumy barde cekip bilemok
19, Fewral-2013ý (16:11)
Jogapla +7
eastern:
ewway. gawunyn gowusyny šagal iyipdir bolupdyrda. sana žalko. nicolay owrensersin. barde bu duygyny basdan geciryan koooooop bolaymasa


ne ponela?

Je vais au réve!!! Jouis de chaque moment )))
19, Fewral-2013ý (16:12)
Jogapla +1

ishsiz numbe wan uniq mirakl

19, Fewral-2013ý (16:14)
Jogapla +7
bagban:
ishsiz numbe wan uniq mirakl


bize diyen bolup bara señem uytgan zadyn yok :D

Je vais au réve!!! Jouis de chaque moment )))
19, Fewral-2013ý (16:16)
Jogapla +1
UniQue MiRacLe:
bagban:
ishsiz numbe wan uniq mirakl

bize diyen bolup bara señem uytgan zadyn yok :Dmen akyllandym uniq :) :)

19, Fewral-2013ý (16:17)

Mmm..bahh... Oyun diysene...

nämedýäň?
19, Fewral-2013ý (17:34)
Jogapla +6
bagban:
UniQue MiRacLe:
bagban:
ishsiz numbe wan uniq mirakl

bize diyen bolup bara señem uytgan zadyn yok :Dmen akyllandym uniq :) :)


tuveleme goz degemesin :D

Je vais au réve!!! Jouis de chaque moment )))
19, Fewral-2013ý (18:35)
Jogapla +2

@aslymarla doly goşulýan

19, Fewral-2013ý (18:39)
Jogapla +2

@Çigildemem maňa goşulýan eken.

znaçet aslymarla goşulýan 2 adam boldy

19, Fewral-2013ý (18:52)
Jogapla +3
aslymarly:
Shu temanga bosh eken... Gaty gorme ,mdpst gonilap aytya uniq :)


siz yalylar-da hamana ozleriniz up-uytgeshik zatlar yayp halypalyk derejesine yeten yaly yazjaklary ruhdan düshuryan, sizem bashda yorjen-yorjen bolansynyz, wagt geçdigiçe gowy zatlar yazylar, bu-da hiç neneň däl, uns berme-de yazmagyny dowam et awtor

Ähli zadyñ sakasynda Sen dursuñ!

Teswir ýazmak üçin içeri giriň