Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Türkmenistana getirilýän mashynlar | Umumy gürrüňdeşlik | Teswirler

Türkmenistana getirilýän mashynlar (Umumy gürrüňdeşlik)

Shalom. Dün irden dubaýdan dostym jañ etýä 2008-nji ýaldan köne mashynlary Türkmenistana salmak gadagan edilipdir chynmy shol diyip. Shu wagt 2003-nji ýaldan bärdäkileri getirip bolýa ýagny 10 ýyl ogranichenýa goýulandy inni shony 5 ýyl edipdirlermishin. Eger shonýaly bolsa gowy bolarmy? Halkyñ 2008 nji ýylda öndirilen mashynlara 14000$-den 20000$ berip almaga ýagdaýy bamy? Pikirleriñiz!


Çäklendirme

10-ýyl(57%, 12 adam)


5-ýyl(28%, 6 adam)


Maña billirenok(14%, 3 adam)
Halanan (11)
Jemi 57 sany teswir.
Okalan sany: 13935

Pikirlerde paýlaş

26, Ýanwar-2013ý (10:39)
Jogapla -1

5-ýyl etseler Duty Camry, Avalona getirip bolanok

26, Ýanwar-2013ý (10:39)
Jogapla +1

bar elbetde. yilda 20 berip cagalarny okatyala

26, Ýanwar-2013ý (10:41)
Jogapla +2

Näme boljak bolsa 2-3 aý öňünden duýdurylsa gowy bolar, ýoldaky maşynlary ýa-datamojna gelen maşynlary geçirip ýetişer ýaly.

Maňara poharamanakapataça
26, Ýanwar-2013ý (10:41)
Jogapla +1

Bah, şeý diýsene, ýokary edenini edýär tüweleme, bar agram halka düşjek\'dä onda.

Только расстояние даёт понять, кто тебе дорог, и знает как тебе плoxо!
26, Ýanwar-2013ý (10:42)
Jogapla +2

in gowsy arzan we gowysy BMW ler

26, Ýanwar-2013ý (10:43)
Jogapla -1
Matak:
Näme boljak bolsa 2-3 aý öňünden duýdurylsa gowy bolar, ýoldaky maşynlary ýa-datamojna gelen maşynlary geçirip ýetişer ýaly.

Martyñ 1-na çenli diýýäler

26, Ýanwar-2013ý (10:44)
Jogapla +1

diýýäler diýeniň myş bolýar. gazýetde ýa telewizorda aýdylmalyda how.

Maňara poharamanakapataça
26, Ýanwar-2013ý (10:44)
Jogapla +1

birctarapdan gowy. bir tarapdan erwet

26, Ýanwar-2013ý (10:49)
Jogapla +4

Mena dogrymy aytsam oyumizde 4 adam bolup isleyas. Yone 16-20 mun dollar berip masyn almak duysumede girenok intaga. Yone hudaya sukur opbishimden aylanayyn!

Günüñden nalamasana! Kompyuter bolup men elime dusen bolsañ it bolup uwlardyñ!
26, Ýanwar-2013ý (10:54)
Jogapla +1
Perminator:
...Yone hudaya sukur opbishimden aylanayyn!

hakyky, ýene opbiş gowudyrlaý, garyby galdyran maşyn

Только расстояние даёт понять, кто тебе дорог, и знает как тебе плoxо!
26, Ýanwar-2013ý (10:55)
Jogapla -2

Dünki ýygnakda Gümrük gullygyñ bashlygyna türkmenistana gelýän zatlary berk kantrola ala diýdi. Gümrük gullygyñ özi kanuny hödürläp bilýämikä ýa çykaryp

26, Ýanwar-2013ý (10:57)
Jogapla +1

birinin sürülen maşyny alandan göni yaponiyadan arzanjyk alanda natdi.yewropanynam arzan maşynlary bar. Wolksvagen orataça 15 000 dollar citroen renault fiat olaram şol baha .toyotanynam arzany bar 10 000 dollarlyk yagy bn sürülmedik.hunday general motors esasanam ford maşynlary hem arzanlary bar.lada maşynlar olardanam arzan .esasy zat olaryn her welayat merkezde merkezini açdyrmak.kompaniyadan yagy bn sürsün bir yyl motoryna elini degirmersin anyk.bozulsa çalşyp bilyan bir yyl içinde.howada adamlar dubaydan iki müne maşyn alyp barde on müne satyp öwrenen zawotdan alyp gelip satasy yok.gaytam gowy bolar.maşyn gelmegi azalsa bialaç zawotdan tazesini almaly bolarlar.dubaydan gelyan maşynlaryn puluna sürülmedik maşyn alanyn onat dalmay.8000 dollara sürülmedik taze toyotalar 20 000 dollara bmw ler 12 000 dollara wolkswagenler 11 000 dolara fiatlar10 000 dollara opeller alanyn gowy dalmay.kompaniya bn gepleşip yylda yüz maşyn satjagyna ynandyrsan özleri gelip magazin açjak zap ças magazinem açjak.heyyy türkmen sadada.

hokage bolmadan yeñilmek yok.
26, Ýanwar-2013ý (10:57)
Jogapla +1

hödürläp bilýä

Maňara poharamanakapataça
26, Ýanwar-2013ý (11:02)
Jogapla +3
naruto:
birinin sürülen maşyny alandan göni yaponiyadan arzanjyk alanda natdi.yewropanynam arzan maşynlary bar. Wolksvagen orataça 15 000 dollar citroen renault fiat olaram şol baha .toyotanynam arzany bar 10 000 dollarlyk yagy bn sürülmedik.hunday general motors esasanam ford maşynlary hem arzanlary bar.lada maşynlar olardanam arzan .esasy zat olaryn her welayat merkezde merkezini açdyrmak.kompaniyadan yagy bn sürsün bir yyl motoryna elini degirmersin anyk.bozulsa çalşyp bilyan bir yyl içinde.howada adamlar dubaydan iki müne maşyn alyp barde on müne satyp öwrenen zawotdan alyp gelip satasy yok.gaytam gowy bolar.maşyn gelmegi azalsa bialaç zawotdan tazesini almaly bolarlar.dubaydan gelyan maşynlaryn puluna sürülmedik maşyn alanyn onat dalmay.8000 dollara sürülmedik taze toyotalar 20 000 dollara bmw ler 12 000 dollara wolkswagenler 11 000 dolara fiatlar10 000 dollara opeller alanyn gowy dalmay.kompaniya bn gepleşip yylda yüz maşyn satjagyna ynandyrsan özleri gelip magazin açjak zap ças magazinem açjak.heyyy türkmen sadada.

beýle aňsat bolsa sen başyny başlaýmaly ekendähou...

Чтобы увидеть радугу – надо пережить дождь.
26, Ýanwar-2013ý (11:03)
Jogapla +3
Salooowma ertiçiler.

gayrat etde,ertirçilere salma ertirden,hiç zady, waleýik,ýa-da Şalom dp oñaý,maşyn,her kim almaly dln zat yok,wobşe eşekli we welsepit etse gowy bolardy,ekologiýany arassa saklar ýaly!

Samsyklyk-kesseldir !, ýöne şoña düşünmeklik bolsa samsyklygyña garşy dermandyr
26, Ýanwar-2013ý (11:04)
Jogapla +1

capello men talyp okuwymy gutarayyn başlaryn kyn dal.

hokage bolmadan yeñilmek yok.
26, Ýanwar-2013ý (11:06)
Jogapla +1
Ya Swami:
Salooowma ertiçiler.


gayrat etde,ertirçilere salma ertirden,hiç zady, waleýik,ýa-da Şalom dp oñaý,maşyn,her kim almaly dln zat yok,wobşe eşekli we welsepit etse gowy bolardy,ekologiýany arassa saklar ýaly!İne şu sözüne nobel bayragyny bermeli.

hokage bolmadan yeñilmek yok.
26, Ýanwar-2013ý (11:06)
Jogapla +2

Wabşe dogry aýdýaňyz, at sürmeli etmeli. Saglygada peýdaly. Ýöne muňa şertem döretmeli. Ýagny at saklar, daňar ýaly ýerler gerek. tçulygy we iýmdarlygy ösdürmeli bolar.

Maňara poharamanakapataça
26, Ýanwar-2013ý (11:07)
Jogapla +1
naruto:
capello men talyp okuwymy gutarayyn başlaryn kyn dal.

biznese başlamakaň ýatladaýyn diýdim.... ýaponiýadaky maşynlaryň ruly sag tarapynda bolýar dämi?

Чтобы увидеть радугу – надо пережить дождь.
26, Ýanwar-2013ý (11:08)
naruto:
birinin sürülen maşyny alandan göni yaponiyadan arzanjyk alanda natdi.yewropanynam arzan maşynlary bar. Wolksvagen orataça 15 000 dollar citroen renault fiat olaram şol baha .toyotanynam arzany bar 10 000 dollarlyk yagy bn sürülmedik.hunday general motors esasanam ford maşynlary hem arzanlary bar.lada maşynlar olardanam arzan .esasy zat olaryn her welayat merkezde merkezini açdyrmak.kompaniyadan yagy bn sürsün bir yyl motoryna elini degirmersin anyk.bozulsa çalşyp bilyan bir yyl içinde.howada adamlar dubaydan iki müne maşyn alyp barde on müne satyp öwrenen zawotdan alyp gelip satasy yok.gaytam gowy bolar.maşyn gelmegi azalsa bialaç zawotdan tazesini almaly bolarlar.dubaydan gelyan maşynlaryn puluna sürülmedik maşyn alanyn onat dalmay.8000 dollara sürülmedik taze toyotalar 20 000 dollara bmw ler 12 000 dollara wolkswagenler 11 000 dolara fiatlar10 000 dollara opeller alanyn gowy dalmay.kompaniya bn gepleşip yylda yüz maşyn satjagyna ynandyrsan özleri gelip magazin açjak zap ças magazinem açjak.heyyy türkmen sadada.

O diýýån kompanýalañda güýshli menejerler otyr eline kartany alyp, öñem bir maryly barypdyr toyota kompaniýa maryda diller center achyn diyip olaram nache adam yashayanyny gorup bar sen dubayda gumen diyip yzyna ugradypdyrlar. Umuman 5mln turkmenistana bir Hundai gelli onam hökümet ep esli kredit berip getirdi

26, Ýanwar-2013ý (11:11)
Jogapla +1

Täze maşyny bermeýärler. Sebäbi köne maşynlaryň bazary azalýar.

Maňara poharamanakapataça
26, Ýanwar-2013ý (11:13)
Jogapla -2
naruto:
birinin sürülen maşyny alandan göni yaponiyadan arzanjyk alanda natdi.yewropanynam arzan maşynlary bar. Wolksvagen orataça 15 000 dollar citroen renault fiat olaram şol baha .toyotanynam arzany bar 10 000 dollarlyk yagy bn sürülmedik.hunday general motors esasanam ford maşynlary hem arzanlary bar.lada maşynlar olardanam arzan .esasy zat olaryn her welayat merkezde merkezini açdyrmak.kompaniyadan yagy bn sürsün bir yyl motoryna elini degirmersin anyk.bozulsa çalşyp bilyan bir yyl içinde.howada adamlar dubaydan iki müne maşyn alyp barde on müne satyp öwrenen zawotdan alyp gelip satasy yok.gaytam gowy bolar.maşyn gelmegi azalsa bialaç zawotdan tazesini almaly bolarlar.dubaydan gelyan maşynlaryn puluna sürülmedik maşyn alanyn onat dalmay.8000 dollara sürülmedik taze toyotalar 20 000 dollara bmw ler 12 000 dollara wolkswagenler 11 000 dolara fiatlar10 000 dollara opeller alanyn gowy dalmay.kompaniya bn gepleşip yylda yüz maşyn satjagyna ynandyrsan özleri gelip magazin açjak zap ças magazinem açjak.heyyy türkmen sadada.

95000$ land cruiser alsañ hasam gowy.....!!!!

26, Ýanwar-2013ý (11:22)
Jogapla -2
Ya Swami:
Salooowma ertiçiler.


gayrat etde,ertirçilere salma ertirden,hiç zady, waleýik,ýa-da Şalom dp oñaý,maşyn,her kim almaly dln zat yok,wobşe eşekli we welsepit etse gowy bolardy,ekologiýany arassa saklar ýaly!

bollumy :)

26, Ýanwar-2013ý (11:22)
Jogapla +3

halka arzan gerek, sen pachkana garanoklar

hereketde... bereket bar.
26, Ýanwar-2013ý (11:23)
Jogapla +1

siz biznes diyen zatdan habarynyz barmy toyota ruly sagda eken problema dal .orsyetdaki fabrikasyndan alyp getireris yewropa üçin öndüryan maşynlaryndan.şu wagt dünyade maşyn bazaryn yeri kiçelyar.ortalama bir million dollaryn üstünde girdeji görse hiç bir kompaniyada türkmenistanda magazin açmaga yok diymez.mersedez bmw nexia kompaniyalaryn magazini bar wagty olaryn açmazlygy gülkünç.ol maryly adam name ekonomistmi ya hukukçymy.bir kompaniya bn görüşmede abrayly yokary okuwy gutarmasa yada pulun yeterli derejede köp bolmasa adam hasabynda göresi yok hiç kim.onsanam ondada yapon kompaniyasy kowasy yok.işi gepleşip bilmesen başga name etsinler.türkmenistanda yylda 30 000 golay maşyn gelyar.50 000 maşyn söwdasy bolyar.dayhanlaryn bayamagyndan son bu has hem artdy.indi pikir et toyota kompaniyasy özünin 8000 dollarlyk maşyny bn anyk 1000 sanysynh satar.bu 8 millionlyk dollar girdeyji.bu az pul dal.göründe yene .

hokage bolmadan yeñilmek yok.
26, Ýanwar-2013ý (11:32)
Jogapla +5

Bolýar Naruto. Men başlaýan şol biznese. Kakraz 1 milýon dollarymy nämä sowjagymy bilemokdym. Okuwyňy haçan gutarýaň, direktor edip alaýyn.

Maňara poharamanakapataça
26, Ýanwar-2013ý (11:37)
Jogapla +1

ay onda gyzlara wapshe surmeyaler kan

26, Ýanwar-2013ý (11:38)
Jogapla +1

ay onda gyzlara wapshe surmeyaler kan

26, Ýanwar-2013ý (11:41)
Jogapla +2
Matak:
Bolýar Naruto. Men başlaýan şol biznese. Kakraz 1 milýon dollarymy nämä sowjagymy bilemokdym. Okuwyňy haçan gutarýaň, direktor edip alaýyn.Matak güyzde okuwymy germaniya geçirjek.hazir nemesçe öwrenyan bayern tehnik üniwersitetine geçeyin.onsan başlajaö biznesim maşyn.bu zady köpden bari planlayan.

hokage bolmadan yeñilmek yok.
26, Ýanwar-2013ý (11:41)

Naruto shol oglanyñam 1-2 mln$ ba shu wagt bir ýük mashyn önnürýän kompanyan dilleri bolly


Teswir ýazmak üçin içeri giriň