Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Kim bilmeşek. (logiki soraglar) | Gyzykly maglumatlar | Teswirler

Kim bilmeşek. (logiki soraglar) (Gyzykly maglumatlar)

Salam agzalar gowumy yagdaylaryñyz. Men birnäçe soraglary berjek, başarnygyñyzdan bilmäge synanyşyñ. Hemmejesini dogry bilene ♥.

1-nji sorag.
• Dünýäde geçginliligi boýunça kofe ikinji yerde durýar. Birinji ýerde näme durýar.?

2-nji sorag.
• Amerikada bergä batan adamyñ elinden özüne degişli bolan hemme emlägini alýarlar. Diñe bir zady alanoklar, eger şol zat şonda bar bolsa.

3-nji sorag.
• Amerikada şu keseliñ derdinden her bäşinji adam ejir çekýär.

4-nji sorag.
• Şu haýsy döwletiñ baýdagy.


Ses berilşik ýok.


Halanan (6)
Jemi 20 sany teswir.
Okalan sany: 4890

Pikirlerde paýlaş

25, Noýabr-2012ý (10:36)
Jogapla +2

4.NEPAL

Ýaşuly
25, Noýabr-2012ý (10:37)
Jogapla +2

Jogaplaryñyza garaşýan. Hemmäñize üstünlik.

Durmuş adalatly däl, muňa öwrenişiber.
25, Noýabr-2012ý (10:41)
Jogapla +3

1kakao
2 ?
3 spid,rak

" Мне бы хотелось, чтобы мой отец был жив и видел кем я стал! "
25, Noýabr-2012ý (10:42)
Jogapla +3
david_bekham:
1kakao

2 ?

3 spid,rak

Ýok hicisem däl.

Durmuş adalatly däl, muňa öwrenişiber.
25, Noýabr-2012ý (10:47)
Jogapla +3
 1. kola
 2. telefon?
 3. semizlik
 4. nepal
Где горе, там и радость.Где добро, там и зло (Yapon nakyly)
25, Noýabr-2012ý (10:47)
Jogapla +4

Hay menä hijisinem bilmedim :D

zor bilen gowy görnüp bilmersiň
25, Noýabr-2012ý (10:50)
Jogapla +2
mary_lee:

 • kola

 • telefon?

 • semizlik

 • nepal


 • doly dal

  Durmuş adalatly däl, muňa öwrenişiber.
  25, Noýabr-2012ý (10:52)
  Jogapla +1
  Star:
  mary_lee:


 • kola


 • telefon?


 • semizlik


 • nepal


 • doly dal  jogaplar dogryda doly dälmi?

  Где горе, там и радость.Где добро, там и зло (Yapon nakyly)
  25, Noýabr-2012ý (10:54)
  Jogapla +1
  mary_lee:
  Star:
  mary_lee: • kola • telefon? • semizlik • nepal


 • doly dal  jogaplar dogryda doly dälmi?

  Dogry jogabam bar ýalñyşam bar

  Durmuş adalatly däl, muňa öwrenişiber.
  25, Noýabr-2012ý (13:14)

  Bahhh gyzyklyja soraglar. Arman hicisinem bilemokda... Temany haladym awtor.

  Durmuş gussa berýär ebtiňe görä.
  25, Noýabr-2012ý (13:15)
  Jogapla +1

  Bahhh gyzyklyja soraglar. Arman hicisinem bilemokda... Temany haladym awtor.

  Durmuş gussa berýär ebtiňe görä.
  25, Noýabr-2012ý (15:29)
  Jogapla +1
  1. Alma
   2.telefon
   3.semizlik
   4.nepal
  Kamikadze
  25, Noýabr-2012ý (15:30)
  Jogapla +1

  Dorymy?

  Kamikadze
  25, Noýabr-2012ý (15:33)
  Jogapla +1

  Telefon daldirlay nika yuzukdir

  Entek sadalykdan zyýan çeken ýok,sada bolsun ogulyñyz-gyzyñyz..!!
  25, Noýabr-2012ý (15:41)
  Jogapla +1

   1.alma
  2.nika yuzuk
  3.semizlik
  4.nepal

  Kamikadze
  25, Noýabr-2012ý (17:29)
  Smith:
   1.alma
  2.nika yuzuk
  3.semizlik
  4.nepal

  Bir jogabyñ yalnys.

  Durmuş adalatly däl, muňa öwrenişiber.
  25, Noýabr-2012ý (18:09)
  Jogapla +1

  ay mena bilmedim

  Arassa gezmeli we arassalar bilen gezmeli!
  25, Noýabr-2012ý (20:11)
  Jogapla +1

  nepal bn semizligi bilaydim men:)

  Eger sen hemmeden akylly bolsaň,onda saňa kim düşünsin?
  25, Noýabr-2012ý (20:16)
  Jogapla +1

  1.kokakola 2.nika yuzuk
  3.semizlik
  4.nepal

  Iň gymmatly serişde Wagt!
  08, Dekabr-2012ý (09:34)

  000

  Durmuş adalatly däl, muňa öwrenişiber.

  Teswir ýazmak üçin içeri giriň