Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Fotoshopsyz düşirilen suratlar. | Gyzykly maglumatlar | Teswirler

Fotoshopsyz düşirilen suratlar. (Gyzykly maglumatlar)

...


Ses berilşik ýok.


Halanan (24)
Jemi 15 sany teswir.
Okalan sany: 2173

Pikirlerde paýlaş

20, Noýabr-2011ý (18:59)
Jogapla +2

bah

men özümi aýamadym hiç ýerde..
20, Noýabr-2011ý (19:01)
Jogapla +2


Maña garshy name problemañ bolsa, fernandojyk@gmail.com yaza:)
20, Noýabr-2011ý (19:01)
Jogapla +2


Son gurrun bersem bolmazmyka???
20, Noýabr-2011ý (19:03)
Jogapla +2

öküz beýden däldirlaý ..

Lä hawle .
20, Noýabr-2011ý (19:07)
Jogapla +6
20, Noýabr-2011ý (19:10)
Jogapla +2

Krantly fontanyn kichiragi \"Believe it or Not\"-da bardy. Suw akymyn ichinde gizlenen suwun yokaryk goyberilyan we krany saklayan ayna konstruksiyasy :)

"...Sözüm ýok, ýüregiň gözelligine, Bilýän aladadan dolup duranyn. Dynnym ýaljak göwni üçin özgäniň, Gördüm öz göwnüňi bölüp duranyň...".
20, Noýabr-2011ý (19:25)
Jogapla +2

Бейба бетже суратлар сагжа бола

Взгляни на небо хоть на миг, и ты поймешь что АЛЛАХ велик!!!
20, Noýabr-2011ý (19:26)
Jogapla +2

Bet suratlar ))

subhanallahi ve bihamdiki
20, Noýabr-2011ý (19:28)
Jogapla +2

gowy suratlar

Hala Madrid
20, Noýabr-2011ý (19:46)
Jogapla +2

bet

...???!!!
20, Noýabr-2011ý (23:39)
Jogapla +1

tuweleme..

♟♞♝♜♛♚
20, Noýabr-2011ý (23:44)
Jogapla +1

haladym. gowy eken suratlaryn

Keyboard not found ... press F1 to continue
21, Noýabr-2011ý (16:57)
Jogapla +1

grandyn galany nirday ya ceta-meta dusunmedim

Basganyn borjuny yerine yetireninden,oz borjuny erbedem bolsa yerine yetirenin yagsy.
16, Fewral-2012ý (06:10)
Jogapla +2 Şu mowzukda awtoryň pikiriçe iň gowy teswir

)))))))

Do not wish the world was easier, wish u were better))
16, Fewral-2012ý (06:30)


Işdäňiz açyk bolsun!

Bina galdyr ynsap bilen akyldan, hazynaňda altyndan geç, zerden geç!

Teswir ýazmak üçin içeri giriň