Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Gyzykly suratlar | Degişme | Teswirler

Gyzykly suratlar (Degişme)

Salam teswirleriñ gadyrdan agzalary surat görkezip başlapdyr öñem bir gezek mowzuk açypdym ýöne gynansakda onda surat açmandy indi görip hezil edelin ýene görkezmesini bes edýänçä :)


Ses berilşik ýok.


Halanan (25)
Jemi 41 sany teswir.
Okalan sany: 4595

Pikirlerde paýlaş

30, Maý-2011ý (12:18)

gowja suratlar sag bol paylashanyn ucin!

Alemlerin rebbi Allaha shukurler bolsun
30, Maý-2011ý (12:20)

Gowja suratjyklar.

Любовь начинается идеалом, акончается одеялом!
30, Maý-2011ý (12:22)

he he

30, Maý-2011ý (14:29)
Jogapla +1


Her kimin oz aladasy...


Cheriff


Mentlara seredin, mentlara :D

UN Security Council

Great people talk about ideas, middle people think about things, small people talk about other people.
30, Maý-2011ý (16:14)
Jogapla +1


We small but great!
30, Maý-2011ý (17:51)

Bagtyýartm:


hahahhahhahahha

men soygini gordum yol ugrunda men doslugy gordum yol ugrunda gynansakda hich biri chyn dal gen sike chal bar zady arkamdan at chapan kop
30, Maý-2011ý (18:43)
Jogapla +1

Lä hawle .
30, Maý-2011ý (19:26)


Hich kimse, bashary merdivenine elleri cebinde tyrmanmashtyr.
30, Maý-2011ý (19:28)Hich kimse, bashary merdivenine elleri cebinde tyrmanmashtyr.
30, Maý-2011ý (20:31)

Bet

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
01, Iýun-2011ý (05:34)

Yuuubaaaaaaaa bulary nirden tapdyn gaty govuja suratlar :))


Teswir ýazmak üçin içeri giriň