Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Ertir | Baş sahypa

Bäş günläp baş sahypada durmaga mynasyp temalar.

Göz degen dostlam
Ägä boluň! Ertirde moşennikler aktiw hereket edip başlady
AÇDAN ALGYŇ, BEG E BERGIŇ BOLMASYN
Rahman Täçmuhammedow! uzak ýaşa broo!
GÖZEL ÖWEZOWA Mp3 Aýdymlary skaçat
Iñ gowy Türkmen saýtlar sanawy
Ene sowgady
Aýak agyry. Aýaklara ideg
Webmoney elektron gapjygy

Halanan | Ählisi | Jedelli

Gorkyan...
Shapak_A:Şu gün (14:20)
(18) Yzy näme?     13 jogap

DURMUŞUÑ BEREN BETBAGTLYGY...
Puh:Şu gün (12:59)
(23) Yzy näme?     55 jogap

OKA! OÝLAN! ÝYLGYR! 11
TÝL:Şu gün (12:48)
(12) Yzy näme?     12 jogap

"Siz nahar iýiň, biz puluny siziň agtygyňyzdan alarys!!"
LIDER.:Şu gün (12:04)
(27) Yzy näme?     25 jogap

G.Berdiyewin yolbascylygynda Rostowyn yene bir ustunligi!
Mithun:Şu gün (06:57)
(18) Yzy näme?     10 jogap

Poçta ulgamy.
Maranella:06, Dekabr-2016ý (23:04)
(18) Yzy näme?     32 jogap

1...2...3...4...5...6...7...8...9...10
LIDER.:06, Dekabr-2016ý (23:03)
(15) Yzy näme?     11 jogap

Wagtyñ 12 sany syry
LIDER.:06, Dekabr-2016ý (22:23)
(35) Yzy näme?     32 jogap

Täze bäsleşik yglan edýärin...
Pahahontas:06, Dekabr-2016ý (18:17)
(31) Yzy näme?     84 jogap

Gaçak geçi we Gunça...
Shapak_A:06, Dekabr-2016ý (15:56)
(22) Yzy näme?     14 jogap

gyza sport nama gerek?
sportsmenka:06, Dekabr-2016ý (15:13)
(32) Yzy näme?     60 jogap

Gyzykly tapmaça!
Next:06, Dekabr-2016ý (13:40)
(28) Yzy näme?     104 jogap

Göz degen dostlam
Bolupbiler:06, Dekabr-2016ý (12:32)
(69) Yzy näme?     48 jogap

OKA! OÝLAN! ÝYLGYR! 10
TÝL:06, Dekabr-2016ý (10:09)
(26) Yzy näme?     28 jogap

Söýýän gyş paslyny...
Friendship:06, Dekabr-2016ý (09:17)
(40) Yzy näme?     27 jogap