Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Ertir | Baş sahypa
Halanan | Ählisi | Jedelli

25 ýyl...
Has:27, Oktýabr-2016ý (22:31)
(25) Yzy näme?     16 jogap

Garaşsyzlygy nädip gazandyk we bu bize nähili wajyp, kim berdi Garaşsyzlygy, biz dogrydanda Garaşsyzmy ? (Syýasy analiz)
Ya Swami:27, Oktýabr-2016ý (19:17)
(33) Yzy näme?     44 jogap

@Afrasiyap, barik gel :)
afrodita:27, Oktýabr-2016ý (16:57)
(31) Yzy näme?     53 jogap

AFRASYAPYN DOGLAN GUNI
Carpe diem:27, Oktýabr-2016ý (15:15)
(23) Yzy näme?     61 jogap

Watanyny satanlar - enesini-de satar!
ALPAGUT HOREZMLI:27, Oktýabr-2016ý (12:17)
(16) Yzy näme?     78 jogap

Muhammet Ryza Baýramy
Afrasiýap:27, Oktýabr-2016ý (12:15)
(7) Yzy näme?     30 jogap

Watanyndan jyda düşen şahyr: Saparmyrat Öwezberdiýew
Togrul beg:27, Oktýabr-2016ý (10:54)
(10) Yzy näme?     5 jogap

@Student27.10 doglan gunun gutly bolsun (@SazakSoft)
Clever girl:27, Oktýabr-2016ý (00:03)
(30) Yzy näme?     115 jogap

Dogry wagtda alnan suratlar
Senior:26, Oktýabr-2016ý (23:02)
(21) Yzy näme?     14 jogap

Internediñ tizligi 10 esse ýokarlanar.
OrazM:26, Oktýabr-2016ý (21:02)
(31) Yzy näme?     38 jogap

Çalarak gulelin
Ikatyok:26, Oktýabr-2016ý (14:31)
(15) Yzy näme?     13 jogap

Gidiber (Has Türkmen Turanly)
Afrasiýap:26, Oktýabr-2016ý (13:11)
(22) Yzy näme?     12 jogap

Ayralyk gosgysy. myahri durmusa cykdy ;(
birhili:26, Oktýabr-2016ý (13:07)
(56) Yzy näme?     65 jogap

Hajy Ýazmämmedow tussag edildi we... boşadyldy
Alik:26, Oktýabr-2016ý (12:17)
(24) Yzy näme?     23 jogap

Türkmeniñ tire-taýpa dawasy galjakdalow?
MHG:25, Oktýabr-2016ý (18:06)
(33) Yzy näme?     68 jogap