Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Ertir | Baş sahypa

Bäş günläp baş sahypada durmaga mynasyp temalar.

Hakykatdan hem soyyarsinizmi ya oz-ozuni aldamakmy?
Okuwa Çagyrýarys

Halanan | Ählisi | Jedelli

ILKINJI SÖÝGÜME.(Ýarym degişme)
Azat_33_ashyk:26, Maý-2017ý (23:35)
(13) Yzy näme?     19 jogap

Adminlerden hayyşt. edyan
aynura:26, Maý-2017ý (22:47)
(33) Yzy näme?     61 jogap

Geliñ ýylgyralyñ. (arasynda +18bar. bagyşlañ. degişmeler ýylgyrdany üçin paýlaşdym).
Puh:26, Maý-2017ý (21:34)
(52) Yzy näme?     59 jogap

Ysporta şöhrat | Aziya oyunlaryna "tayyarlyk"
merdan amangeldi:26, Maý-2017ý (18:33)
(28) Yzy näme?     15 jogap

Garaşanym
Friendship:26, Maý-2017ý (17:49)
(23) Yzy näme?     9 jogap

Ynsanlary beygeldýän iki beýik sypat...
Adalatly hanym:26, Maý-2017ý (17:46)
(20) Yzy näme?     20 jogap

EŞEK WE KÄBIR BEÝLEKI ZATLAR BARADA Hekaýa AWTORY Kakamyrat ATAÝEW
kab:26, Maý-2017ý (16:31)
(24) Yzy näme?     15 jogap

Oraza ayy Maglumaty
jamesbond:26, Maý-2017ý (14:39)
(17) Yzy näme?     12 jogap

"OBAM" Çary Ýegenmyradow
Bürgüt:26, Maý-2017ý (13:48)
(23) Yzy näme?     21 jogap

Men pikir edýärdim...
Friendship:26, Maý-2017ý (09:06)
(31) Yzy näme?     14 jogap

Ÿollar uzak diÿÿäs... uzak hem bolsa hoonhajykka...
Has:26, Maý-2017ý (08:35)
(31) Yzy näme?     25 jogap

Naçar aýal dogandyr
Miss lalijek:26, Maý-2017ý (06:37)
(27) Yzy näme?     16 jogap

Lentalardaky käbir görümsizleriň dykgatyna
tmpoem:26, Maý-2017ý (01:22)
(47) Yzy näme?     58 jogap

TOP-5 Dünyade in köp adam ölliryan haywanlar
Mvp1:26, Maý-2017ý (00:24)
(35) Yzy näme?     30 jogap

Şol birmeñzeş mowzuklar (((
Artogrul001:25, Maý-2017ý (22:40)
(25) Yzy näme?     66 jogap