Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Ertir | Baş sahypa

Bäş günläp baş sahypada durmaga mynasyp temalar.

Men hem indi daýy boldym @Bagşy + @Nina gyzjagazyňyzyň ýaşy uzyn bolsun! @Nina ertirki doglan güniň hem gutly bolsun, uzak ýaşa, doganjygym!
Öñe Madrid, ýollor Milana tarap. ses berishlik...
Çabdary ( Agageldi Allanazarow)
Sensizlik

Halanan | Ählisi | Jedelli

Üns beriñ bildirish. bu tema sizin bir minut wagtyny alar sowa geçme. esasan hem aýallar size degishli
arazbay:30, Maý-2016ý (16:44)
(35) Yzy näme?     31 jogap

Men hem indi daýy boldym @Bagşy + @Nina gyzjagazyňyzyň ýaşy uzyn bolsun! @Nina ertirki doglan güniň hem gutly bolsun, uzak ýaşa, doganjygym!
fanMerw:30, Maý-2016ý (15:58)
(61) Yzy näme?     122 jogap

günün gözeli (1)
fenixxxx:30, Maý-2016ý (13:05)
(36) Yzy näme?     32 jogap

Android telefonlarda zaycev.net- den aydym yuklemek(suratly mowzuk:3 sany kicirek surat bar )
delphi expert:30, Maý-2016ý (10:54)
(21) Yzy näme?     35 jogap

TÝL - 2016. 14-nji tapgyryň duşuşyklary
TÝL:30, Maý-2016ý (10:34)
(22) Yzy näme?     33 jogap

Gyz çagaly ene-atalara ...
mimarabdullah:30, Maý-2016ý (05:34)
(50) Yzy näme?     35 jogap

Saçlary öý şertlerinde idetmek
Nowça:30, Maý-2016ý (01:53)
(34) Yzy näme?     18 jogap

Wagt barka Ýakynlaryňyzyň gadryny biliň !!!
Max_fan_bad_man:30, Maý-2016ý (01:01)
(18) Yzy näme?     29 jogap

Tanamasanyzam gutlajak joram @Kepderijik, agzany :)..
Estofanii:30, Maý-2016ý (00:14)
(34) Yzy näme?     59 jogap

2 Giňdir dünýä ... ( suratly )
Baker:29, Maý-2016ý (23:52)
(29) Yzy näme?     26 jogap

Musulman bolandyklaryna ynanyp bolmajak meşhur adamlar
Borjakov:29, Maý-2016ý (22:59)
(66) Yzy näme?     36 jogap

Giňdir dünýä ... ( suratly )
Baker:29, Maý-2016ý (18:49)
(37) Yzy näme?     33 jogap

Rrrrr
Kolpa nury:29, Maý-2016ý (17:55)
(30) Yzy näme?     96 jogap

Biz nähili iýmitler iýemizde organizmi kadaly saklap bilýas. Biz näme iýmeli.
Nowça:29, Maý-2016ý (17:23)
(34) Yzy näme?     26 jogap

Baýmyrat we gara pişik.
Wento:29, Maý-2016ý (15:46)
(22) Yzy näme?     18 jogap