Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Ertir | Baş sahypa

Bäş günläp baş sahypada durmaga mynasyp temalar.

“MAWY ÝÜPEK ÝOLY” DURMUŞA GEÇÝÄR ÝA-DA ÝEWROPANYŇ ENERGIÝA HOWPSUZLYGY ÜÇIN TÜRKMEN TEBIGY GAZY
Hemmämizem Türkmenistanyñ raýaty Welaýatdan AG gelen gitmeli boldy
Dileg edeli
Urşyň ýuzi: Siriýa ýitip gitmegine ýa-da bütündünýä urşyň bosagasynda.

Halanan | Ählisi | Jedelli

Işe alýas...
Welaýat:Şu gün (21:05)
(25) Yzy näme?     40 jogap

POÝEZIÝA.Awtory:Oguljemal Çaryýewa. Çeşme:”ÝAŞLYK” žurnaly № 12.1990ý
Erkin tema:Şu gün (20:31)
(10) Yzy näme?     6 jogap

Bu agzalary görenimde ÿakamy tutdym we nahili šekle girenim :)
Özgür:Şu gün (20:17)
(36) Yzy näme?     87 jogap

KÄBIR AGZALARA BIR AGYZ SÖZ
emmine:Şu gün (17:19)
(20) Yzy näme?     9 jogap

Kompýuterde çalt hat ýazmany öwrenmek üçin.
Turkmensoft:Şu gün (17:17)
(35) Yzy näme?     32 jogap

Göwnüýetmezçilik etmek
Goldsoft:Şu gün (16:26)
(27) Yzy näme?     19 jogap

Kirgin çiçekler serialynda surata düşen artistler hakda maglumatlar.
Shapak_A:Şu gün (15:47)
(16) Yzy näme?     41 jogap

Abu Seýit Abylhaýyr – Mäne baba (967–1049)
Gurbangulyyew:Şu gün (14:45)
(18) Yzy näme?     4 jogap

"DURMUŞ OTLYSY".Ýolbeletleň aýdýan gürrüňne görä, Her kimiň düşmeli menzili barmyş.
Azat_33_ashyk:Şu gün (13:54)
(25) Yzy näme?     24 jogap

Söýgüliler güni we onuñ hakyky ýüzi.
Abdy82:Şu gün (10:34)
(29) Yzy näme?     17 jogap

Üns beriñ uýalar,gyz haýasyna!
Gülnar.:Şu gün (10:33)
(38) Yzy näme?     35 jogap

Fotogalereya: Yer planetasy nahili kici ekenligini gorkezyan suratlar.
Bay.men:Şu gün (10:20)
(36) Yzy näme?     28 jogap

Beyik Śahsyÿet,Omurlik Prezident Beyik Saparmyrat Turkmenbashy!!
Gurbangulyyew:Şu gün (09:02)
(43) Yzy näme?     89 jogap

Eden hokgam!:)
ÝUWAŞJA gyz) :Şu gün (08:40)
(48) Yzy näme?     91 jogap

Türkmen saýtlar.
Shey:Şu gün (07:22)
(36) Yzy näme?     28 jogap