Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
NitrogeN | Agzanyň maglumatlary | Teswirler

NitrogeN

(Erkek)
Doglan senesi:
Agza barada: Öñki nickiñem hiç neneñ dälä

Agzalyk derejesi:

Gytyndan agza (806)
Täzeje(1)
Betinden (1000)Yzarlaýjylar: 29 sany
Yzarlaýanlary: 0 sany

Agzanyň medallary (3)


Günüň meşhur pikirçisi
195 sany pikirine jogap.

Hepdäniň mugallymy
60 sany plýus.

Hepdäniň "Söhbetdeşlikler" teswirçisi
102 sany teswire plýus.