Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
NitrogeN | Agzanyň maglumatlary | Teswirler

NitrogeNs

(Erkek)
Doglan senesi:
Agza barada:

Agzalyk derejesi:

Gytyndan agza (669)
Täzeje(1)
Betinden (1000)Yzarlaýjylar: 34 sany
Yzarlaýanlary: 0 sany

Agzanyň medallary (3)


Günüň meşhur pikirçisi
195 sany pikirine jogap.

Hepdäniň mugallymy
60 sany plýus.

Hepdäniň "Söhbetdeşlikler" teswirçisi
102 sany teswire plýus.