Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
NitrogeN | Agzanyň maglumatlary | Teswirler

NitrogeN

Moderator däl. Kimler moderatordygynam aýtjak däl. (Erkek)
Doglan senesi:
Agza barada: Eddil harakterim otyrjak wagty, biri otyrgyjy çekdi hamana.

Agzalyk derejesi:

Gerekli agza (384)
Täzeje(1)
Betinden (1000)Yzarlaýjylar: 36 sany
Yzarlaýanlary: 0 sany

Agzanyň medallary (3)


Günüň meşhur pikirçisi
195 sany pikirine jogap.

Hepdäniň mugallymy
60 sany plýus.

Hepdäniň "Söhbetdeşlikler" teswirçisi
102 sany teswire plýus.