Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Pikirler

Iller näme diýýär?

Pikirlerde ýazmak mümkinçiligi siziň balyňyz 50-ä ýetenden soňra açylýar. Bal gazanmak üçin özüňizi tanyşdyryp ýa-da gyzyklanýan zadyňyz hakynda mowzuk açyň...

#kakyş


Ýaşuly
bayko
12, Ýanwar-2013ý (00:23)
Pikir yazaryna garashyp oturan yalay zinkildip cykya yazan badyna:Dkakyshdyrmashak:D
Morgan: tarakan çykyamı
Sheva: ahahahahhahah
natal-ya: hehhe))

Ertirçi
Janin
08, Ýanwar-2013ý (10:46)
chishijek kakyshdyrmashak :D
Begli&B: Negro my?
Engineer: ystudentka, bar ýat indi, giç dämi sizde? :)
Janin: natdinay muny. men Marsda yashamogow :D
Begli&B: bu passan, okuwuny gutaran dalmina
Janin: passan diyyami iciñe deperin doss :D :D yegen marsda yashap yor oydyan :)
Engineer: "gork menden gork" diýýänlerden bu "patsan" :D

Ýaşuly
wonama
02, Ýanwar-2013ý (13:59)
kakyş amandurdyyew - Alla... gelişmandir birhili..
Mahrem: aydymmy?
wonama: yepp
wonama: dini keşbe giren bolupdyr..
DaNgErOuS MaN: Syke-_sen yolunda, bu gelishipdir,
kingshop: hmmmm

Gold
agajanh
21, Dekabr-2012ý (21:18)
Kakyş Amandurdyýewiň gelezi lelezi melezimmm näme diýýäräý? düşünip bilmän geçdim.
phoenix: Turkmen Dinleyan daldiris
spartac: Kim ol
bayko: ay shol yerinde bir dushunuksiz bir zada diyya 30 gezek dinlap bilip bilmedim menem
Dionaea: haysy aydymy
agajanh: Track 2 aýdymy :D :D türkmen aýdym diňleseň, adyny biljek gümanyň ýok. özüň at dakaýmasaň.
bayko: Haha admin:D @dio ady Ezizim!
chishik: ^_^
Dionaea: onun yaly soz yok

Ýaşuly
bayko
19, Dekabr-2012ý (15:18)
Admin aga zorlay indi medallar arkaly kimin gepcidiginem bilip bolya:D: kakyshdyrmak:D
Atdow: mena dal,men agras oglan,gep etmam bolmaz
Bibijan: Atdow :D
bayko: Atdowjon goze durtulup duran gepci medallan bara druk:D:D
Atdow: shony optimist bolda seret,hepdan krasavchigi,ayyn bet oglany,gunun ing kan gyz bn yazyshany zady diyip medallardyr:D
bayko: Ha ha lolday gepch :D:D:D

Betinden
Giggs
s 19, Noýabr-2012ý (01:56)
Bir gyz bilen kakyshdyk, tas "dyrnagynga aytdyrmayyn" diyjekdim, ozumi sakladym
Giggs: Chuy giraydimika elime diydimow
inci: "wah hanym size zat bolmadyk bolsa bolyala" diyensin syrtarypjykga.EEhh şonça gentlmen oglana sen:)
Giggs: Yokla inci. Men gentleman dal :) chokmu zor biraz dikkatli olmak diydim
Agza2012: aypalta yaly edip gezyaler, dashyrak aylanyp geceninden gowusy yokdur:)
Giggs: Aslinda menem dikkatli olmali o yerde, yone yokarky yazanymy aytmazlyk uchin shony diyaydim
Giggs: Pardon, inci hanim*

Ýaşuly
talyp90
15, Noýabr-2012ý (14:14)
-Bir zat bilen kakyşman ýa-da ýere gaçman ýaralanýan zat näme?
Friendship: Ýürek:-)
Matak: ýürek.
Matak: diýjek bolýansyňda.
talyp90: hawa dogry jogaby

Gytyndan
NitrogeN
26, Sentýabr-2012ý (17:31)
Kakysh Amandurdy gowy aydyar. d(-_-)b
ALADIN.: haýsy aýdym
7.gen: hawa bet
Feya: hawa, toýuma çagyraýsam diýän ölmese
NitrogeN: Shekerim diydim, gyrmyzy guler yuzlim bakyp doymadym so on... =)
Positif: shol erbet yaranak shumat

Öwreniji
7.gen
11, Sentýabr-2012ý (23:14)
Kakysh Amandurdyyew music
BomBimBom: šulam bagşy boldugymyka
shаzаdа: toy gijesimi namemi mahrem chynardaky aydymy betinden aydymow.. Bashga birjikde eshidip goremok aydymyny

Ertirçi
Feya
12, Iýul-2012ý (09:04)
Baýram-Jm, bardyňmaý sag aman? şol gün irden 2 sany uly maşyn kakyşypdyr diýdiler welin
Feya: uly maşynlar geçýändir diýenime ökündim.. kim? niräňki? kimler bar içinde? diýip sorap idäp geçäýdim.
ChemicalMan: Jaň edäýmeli ekeniň
agajanh: bardy bardy )