Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Pikirler

Iller näme diýýär?


#kakyş


Özümiziňki
Aşykgyz
16, Iýul-2013ý (12:08)
Achille: sen aşykmy çyndanam
Aşykgyz: öň
Achille: indi
Aşykgyz: ol maňa aşyk däl :(
Achille: gowy bolupdyr :))
La Feliz: Bashgasyny tap (:
Aşykgyz: gözleginde
La Feliz: :D v poiskah nemo diysene
NewYorker: gozlaaaap yorerlermay? :D

Özümiziňki
Aşykgyz
16, Iýul-2013ý (12:06)
Kakysh sag bol sowgadyň üçin :)
Achille: mena sen sagbol diyip ugratdym
NewYorker: hay shulardadaaa bir tazelik barow,abede-juybe bolshup :D
Achille: goyhow newyorker :D

Betinden
Edenist
16, Iýul-2013ý (06:39)
@kakysh bu nama menzedi:D
Surat 1
Achille: çıkartamadım :D
Achille: özün aydaysanay
Kieler: El mi? :)
Edenist: mena lennech didim oz ozmden:DDD
Achille: ele menzanoga :D

Täzeje
unkownunknown
15, Iýul-2013ý (12:05)
@kakysh
Achille: jana
Achille: menem yadymda şol ))

Öwreniji
хакерчик
11, Iýul-2013ý (02:18)
Kakysh akga kim sen
хакерчик: Hawa bilesm gelya
anti fk-anji: lichka diyip bir bela bar bilmek uchin
pobre: kim sen
Achille: tanamok seni,zay etdinay

Öwreniji
хакерчик
11, Iýul-2013ý (00:52)
Kakysh sen kım?
Achille: name etmeli
Achille: aloo

Täzeje
karizma
10, Iýul-2013ý (15:04)
Bendiwan: Karizma @kakysh ikimiz ayak aldygyna gepini edyas. Sana da notif gidenok. Kusura bakma oz secimin :D

karizma: Hany nirde ?:)
karizma: Mübarek ayda gunaha girmeyn la:)
Achille: men pikirime bar :)

Gytyndan
China
09, Iýul-2013ý (13:02)
@kakysh Nurjemala salam ayt...:D
Achille: O_o iller betay
Achille: nurjemaly boşver, gowumy yagdayin :)
China: :D iller betdä nätjek...
China: Şükür sen nähili?
Achille: alyp çykyas öza
Jana93-93: Buuu adamlary bolar ýalak däl
Achille: jana goşulmasana wara :)
China: @Jana gowumy yagdaylañ?
Jana93-93: Hudaýa şükür gyy sen nähili
China: Şükür gymyldap yörs özä...:)
Gamze: privett
Fatality: agzyň ýapylmadaý şugün

Gytyndan
Mr.Ashyk
08, Iýul-2013ý (02:29)
kakysh gelany barik
jüjejik: hay iriñ yaly goymadynay
Achille: bolly etjekmi

Özümiziňki
Sheva
07, Iýul-2013ý (21:47)
@china ozumizinki eken:D @kakysh:D
Sheva: Dusunmednz gerek name dienime:D:D
Sheva: Dusunmednz gerek name dienime:D:D
China: :D hahaha öñem özümiziñkidä ol...
Sheva: Haha ol ozumizinki diemogow:D oz oglanmz eken diyan:D