Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Pikirler

Iller näme diýýär?


#kakyş


Täzeje
Kieler
06, Iýul-2013ý (17:59)
@kakysh
Kieler: O nahili sowgat ugradayypsyn :)
Achille: nahili :D
DiLaRa: Kakys sizin sposrnyz bolupdyra habarnyz yokmy :)
Kieler: Tmtalyyba tursuk ugradayypsyn woyenny :)
Achille: mana dakdyow şu
Kieler: Men ugrat diydim weli gowja sowgat yokmydy :)
Achille: sona in gowusy suwagt :)
Kieler: Dilara name ugratdyn?
Achille: ozi aytsyn
Kieler: Dilara size name ugratdy?
Kieler: Haa gordum in bolmanda dilara norm sowgat ugradypsyn :)
DiLaRa: @Kieler yylgyrys yagny gulumsememi sallady sozleri bn
Kieler: Shon ucin sponsorymy ol :)
Kieler: Sponsorymyz

Täzeje
Kieler
06, Iýul-2013ý (17:22)
sesber sponsorymyz @kakysh sowgatlary yatdan cykarman :)
Achille: eway mana dakaydylay bu
China: Özüñ diliñden bela aldyñ @kakysh:D:D
Achille: berip gaydayin :)
Achille: tmtalyp diyyanin turkmentalyp may :)
Kieler: Hawa

Ertirçi
Falso
06, Iýul-2013ý (02:58)
@kakysh bir zatla edelinle diyyanmi, etmek un kan yokdurlay waqa :-D
Achille: edibermeli, miranda kerr bilen goyun bakmana gideli diyemoga
Molniya13: Hazir songy urush bolaymasa diyyan
Falso: Adrina limayida unutma :-D
Achille: molniya arkayin bol menden zyyan gelmeya :)
Achille: eway molniyadam zenan eken :D
Bendiwan: @Kakysh Nurjemaljan barka zyýan gelmez diýýämiň :D :D
Achille: molniya iyjek dalhow seni :)
Falso: :-D belki iyersin

Gold
Engineer
05, Iýul-2013ý (16:47)
@Kakysh, şu ýere seret www.goo.gl/F2Yhk
Achille: dextera 5 sezondan taşladym
Engineer: Köpüsini barlap görmeli.
Achille: big bangem erbet dal
Achille: menem wire başlaysammykam,
Achille: newsroomamam taze gowumakaray
Achille: supernaturalam goryan bady, 7 sezona guymar
Achille: neyse sagja bolun

Ertirçi
Edenist
05, Iýul-2013ý (01:37)
@Nazar@china@bilmedimdarou@Akmyrat@krzma@Kieler@sasha@Engineer@Kakysh@Rainman we basgalary sowgatlannyz ucin sagja bolun wara:D
Engineer: Saňa haçan sowgat ugradypdyrynaý? :D
Sasha1992: eger eger almarsyň
Edenist: Haha. @Nazar sen ugratsan kabl etjek dal inni:D
Akmyrat1: gaytargysy gerek dal :D
Bilmedimdarou: naman sovgaday

Gytyndan
China
05, Iýul-2013ý (01:28)
@Kakysh sagbol sowgat üçin...:)
Achille: senem sagbol

Ertirçi
Edenist
05, Iýul-2013ý (00:21)
@Kakysh@bilmedimdarou sutayda birinji olen gusumyn suraty bar.
Yetişmedik bolsan özünden gör jigim
Achille: gorunenoga
karizma: Nazar :D
China: Yoga..
Edenist: @Nazar name ucn yok? Goyupdm men
Edenist: Ee goyupdym men. Ayrylpdyr
Edenist: @Nazar

Öwreniji
хакерчик
05, Iýul-2013ý (00:05)
Kakysh kim dowletay ol

Täzeje
Kieler
04, Iýul-2013ý (18:52)
@hadise93 @bonito @.karizmaa @yurejigim @unique miracle @garabekewul.93 @prinsessa. @hodkin @attm @kakysh @nepes @cutie @mnvsn @plankton
Kieler: test :)
Achille: gygyrmasana
Kieler: men pikirimde pikirlensenizlan :D
Ак барс: Elibos kirli:-P
garabekewul.93: nämäň testi bu?:)
Kieler: opci test :)
Prinsessa.: Ew eygilikmi zyom:)
garabekewul.93: näme uçin bäri näme?
hadise93: hany
Kieler: hemmane marojna paylajak ocura gecin :D
Edenist: Medal aljak bolp adamlar herzat etya:D
Prinsessa.: Medal alman bir usuly:)
Kieler: yok how jemlayin diydim sizi :)
garabekewul.93: jemle jemle:D
Kieler: ocura gech :)
Moussa Sow: testinde menin adymy kan tutma :D
attm: :)))

Betinden
Jealous
04, Iýul-2013ý (13:20)
Kakysh nireli siz birine meñzetyan
Achille: nadip menzetyan
Bendiwan: Toba nädip meňzetýäň diýýäňmi :D
Achille: mary
NeymaR: Toba dal
Bendiwan: John sen niräň önümaý? Nirden geldiň? :D
Achille: wahey niri diymelidim :D
Bendiwan: @jerenka sen asylam kakysh temasynda ýalňyşdyň :D
Achille: :D bendiwan dursanahow
Bendiwan: Wiiý hää düşnükli. Ýo maryly bolsa gowy oglandyr :D :D
Achille: Oo özün gowusyn onda
Bendiwan: Tüweleme jerenka dogry aýdýaň, sen mamla.
Achille: sen nireli? menem birine menzedemok seni
Bendiwan: @kakysh lol