Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Pikirler

Iller näme diýýär?

Pikirlerde ýazmak mümkinçiligi siziň balyňyz 50-ä ýetenden soňra açylýar. Bal gazanmak üçin özüňizi tanyşdyryp ýa-da gyzyklanýan zadyňyz hakynda mowzuk açyň...

#kakyş


Ýaşuly
bayko
20, Aprel-2013ý (12:52)
Somsa gideli/ Futbol nacede bashlaya/ sen buralardamyn wasil:D kakyshdyrmak:D:D
garryymojek: aytmadymy bardym diyip?:D
bayko: aytmanson sorayanda:D
garryymojek: indiki ay toy bar shonga diyip gitda:D
garryymojek: eshtdingmi toyy?
bayko: yok nahili toyay:
bayko: oylenyancimi ya cykyancy:D
garryymojek: ikisi birikyanchi:D
bayko: opbaana aydanogamay:D
bayko: aytaman gidaymow:D
garryymojek: men aytmaly dala hou:Djan yaljak jan yaljak kirli dostlaryny tansa chagyryas diyende bararysda:D
garryymojek: holgunki diyenimi etseng bile gideris bolmasa bolmaz:D
bayko: :D:D haysy diyeninay:D?
garryymojek: ana yatdan chykypdyr:Dmenem gidemde yatdan chykarjak:D

Ýaşuly
Japbak
15, Mart-2013ý (16:32)
sen aglasan yurek aglayar, aglama lalam aglama... hä dogry, kakyş amandurdy aýdýarlaý parahat amandurdyňam agasy bolmaly
MiReK: Meyma
Mehrimah: hehe

Ýaşuly
Japbak
18, Fewral-2013ý (08:32)
Ors jaylashyp gordunizmi, interesni ekenay, donup oturmaly kakyshdyrman
Japbak: Arada ishdeshim yogaldy, hatyralap ugradyk geldik welin onumizi cuysheden doldurdylar. Mena utanyp zordan birki owurt oturdim. Asyl seretsem ugradyshmaga gelenler kilen alkashlar eken. Ors yogalsa dabrawolno gelyaler, habar ugratmasanam
Friendship: hawa, menem bir babulyang belli gunune gatnashyp gordum. Ichmeseng gaty goryalerow chyny bn.
Japbak: Olar birini yatlap mazarystanlyga barsada yany bilen cuyshe akidyan ekenler. Kate owurtlap bir zatlary gurrun berip otyrlar, yatana. Sonam cuyshede biraz galdyryp shol yerde goyup gaydyan ekenler, olin payymysh
Friendship: Zyrrajym alkash milletaý! :-P
Below.: Zawtrak, 1 chuyshe jigulyowskiy piwo:-D
Japbak: Yone yuregi gowy millet, my wse odinokiy celowek diyar olar :-)
Below.: Shol sebapdenem bom£ kän bularda.
Japbak: Mumkin :-)
Seljukly: Gijelerine ruhlary icyandir galanlaryndan:D
Gamze: Yok

Ýaşuly
bayko
31, Ýanwar-2013ý (13:35)
Ehh ka wagt otlaryn diiyar weli asyl ol...:D kakyshdyrmak;)
Kerimjan: Baybow :D
BomBimBom: :-D hyyk hyyk :-D asyl görsene muny :-D
BomBimBom: çopan ekenä :-D
bayko: Yakyjy chopany:)
BomBimBom: ýopt :-D şondan yrsgy galanmy ýa? :-D
bayko: Sheyle bolaymasa baryn otlaryna diiya oza ;) opshi otlasan birneme dushyandirda,D

Ýaşuly
bayko
23, Ýanwar-2013ý (23:43)
Leo M. Seret edibershime bir aylanyp gayt hany Kakyshdyrmak:D
Atdow: name edyaniz how
bayko: Geldahow:))
bayko: geldahow :))
bayko: Geldahow:))
BomBimBom: nirde blatowatsa edýäňizaý?
bayko: Skype:) shasa pylcap goyber Senem yelmayin:))
BomBimBom: oý blä..ýatdan çykyp gitdä meňki..ertir zyňaryn..telpundanmy?
bayko: wokey agam:)
bayko: howadau skype konfa:)

Ýaşuly
bayko
23, Ýanwar-2013ý (00:57)
içigaragalmysh nirden çykday o T.T Yany bir moment bolupdy welin Kakyshdyrmak:D
couch: tt namay

Ýaşuly
bayko
23, Ýanwar-2013ý (00:22)
Shu gunlera gornenok TPL Goyup yetishmese gerek diyip otyrkan cykaya bir yerlerden:))) Kakyshdyrmak:D
Barney: :D dine tpl seredip cykyan :D
bayko: Shu wagt gozlerime ynanman otyn tpl goyup jyryadylay pikirde otyr diyip":D
Barney: :D indi el boshla :D

Ýaşuly
bayko
22, Ýanwar-2013ý (22:20)
yene eşşow Girsem yekejesi online olam men girenimi gorip çykan bolerow::DD Kakyshdyrmak
Atdow: sen postayonno eshsha:D
bayko: Atdow yatyp atjak bolen welin yerin ashagyndan atyalara meni:D
Atdow: bayko sen natalyany alda jyr:Dish bolya ile sho

Ýaşuly
Japbak
19, Ýanwar-2013ý (22:06)
Ertir oylan 4-lerde boshragyn bar bolsa Mary zelyona gelin, biraz kelle kakyshdyrys, boshlagrak men :-)
Japbak: Tanyshlyk borda, koplenc yolum dushyar zelyona :-)
Wirus: Ertir diýme dawaý birugün 1 nji güne goýaly
m.a.c.h.o: Istanbuldan goni samalyot bamy zelyona?
Japbak: Birigun yolum dushmeyar, ertir men bar :-)
Wirus: kän bir içip goh edäýmegi ertir men dejurny günümdir wyzow bolsa sabaçna salyp alyp gaýdaryn D
Japbak: Gorkaymalay sizdenem, prosto tanyshlyklay barde :-)

Ýaşuly
bayko
12, Ýanwar-2013ý (00:23)
Pikir yazaryna garashyp oturan yalay zinkildip cykya yazan badyna:Dkakyshdyrmashak:D
Morgan: tarakan çykyamı
Sheva: ahahahahhahah
MeLiKe hanym: hehhe))