Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Pikirler

Iller näme diýýär?


#kakyş


Gytyndan
China
09, Iýul-2013ý (13:02)
@kakysh Nurjemala salam ayt...:D
Achille: O_o iller betay
Achille: nurjemaly boşver, gowumy yagdayin :)
China: :D iller betdä nätjek...
China: Şükür sen nähili?
Achille: alyp çykyas öza
Jana93-93: Buuu adamlary bolar ýalak däl
Achille: jana goşulmasana wara :)
China: @Jana gowumy yagdaylañ?
Jana93-93: Hudaýa şükür gyy sen nähili
China: Şükür gymyldap yörs özä...:)
Gamze: privett
Fatality: agzyň ýapylmadaý şugün

Gytyndan
Mr.Ashyk
08, Iýul-2013ý (02:29)
kakysh gelany barik
jüjejik: hay iriñ yaly goymadynay
Achille: bolly etjekmi

Özümiziňki
Sheva
07, Iýul-2013ý (21:47)
@china ozumizinki eken:D @kakysh:D
Sheva: Dusunmednz gerek name dienime:D:D
Sheva: Dusunmednz gerek name dienime:D:D
China: :D hahaha öñem özümiziñkidä ol...
Sheva: Haha ol ozumizinki diemogow:D oz oglanmz eken diyan:D

Betinden
Edenist
07, Iýul-2013ý (02:41)
@falso diyya hemme zat oyun, @Bilmedimdarou didi goyun, kakysh burnuny sokdy soyun, siz men raplamdan doyun:D
Achille: meni kelle basga yerde yaly edip goyupsynlay wara :D :D
Edenist: Hahaa
Edenist: @Kakysh ylham gelende birden gelya. Sorry wara:D
Achille: :D menem duzerdim welin aydym gidip dur
Achille: toydaray suwagt :D :D
Falso: Namow her gezek men oyun diyemde ylham gelyami sana:-D

Täzeje
Kieler
06, Iýul-2013ý (17:59)
@kakysh
Kieler: O nahili sowgat ugradayypsyn :)
Achille: nahili :D
DiLaRa: Kakys sizin sposrnyz bolupdyra habarnyz yokmy :)
Kieler: Tmtalyyba tursuk ugradayypsyn woyenny :)
Achille: mana dakdyow şu
Kieler: Men ugrat diydim weli gowja sowgat yokmydy :)
Achille: sona in gowusy suwagt :)
Kieler: Dilara name ugratdyn?
Achille: ozi aytsyn
Kieler: Dilara size name ugratdy?
Kieler: Haa gordum in bolmanda dilara norm sowgat ugradypsyn :)
DiLaRa: @Kieler yylgyrys yagny gulumsememi sallady sozleri bn
Kieler: Shon ucin sponsorymy ol :)
Kieler: Sponsorymyz

Täzeje
Kieler
06, Iýul-2013ý (17:22)
sesber sponsorymyz @kakysh sowgatlary yatdan cykarman :)
Achille: eway mana dakaydylay bu
China: Özüñ diliñden bela aldyñ @kakysh:D:D
Achille: berip gaydayin :)
Achille: tmtalyp diyyanin turkmentalyp may :)
Kieler: Hawa

Ertirçi
Falso
06, Iýul-2013ý (02:58)
@kakysh bir zatla edelinle diyyanmi, etmek un kan yokdurlay waqa :-D
Achille: edibermeli, miranda kerr bilen goyun bakmana gideli diyemoga
Molniya13: Hazir songy urush bolaymasa diyyan
Falso: Adrina limayida unutma :-D
Achille: molniya arkayin bol menden zyyan gelmeya :)
Achille: eway molniyadam zenan eken :D
Bendiwan: @Kakysh Nurjemaljan barka zyýan gelmez diýýämiň :D :D
Achille: molniya iyjek dalhow seni :)
Falso: :-D belki iyersin

Gold
Engineer
05, Iýul-2013ý (16:47)
@Kakysh, şu ýere seret www.goo.gl/F2Yhk
Achille: dextera 5 sezondan taşladym
Engineer: Köpüsini barlap görmeli.
Achille: big bangem erbet dal
Achille: menem wire başlaysammykam,
Achille: newsroomamam taze gowumakaray
Achille: supernaturalam goryan bady, 7 sezona guymar
Achille: neyse sagja bolun

Betinden
Edenist
05, Iýul-2013ý (01:37)
@Nazar@china@bilmedimdarou@Akmyrat@krzma@Kieler@sasha@Engineer@Kakysh@Rainman we basgalary sowgatlannyz ucin sagja bolun wara:D
Engineer: Saňa haçan sowgat ugradypdyrynaý? :D
Sasha1992: eger eger almarsyň
Edenist: Haha. @Nazar sen ugratsan kabl etjek dal inni:D
Akmyrat1: gaytargysy gerek dal :D
Bilmedimdarou: naman sovgaday

Gytyndan
China
05, Iýul-2013ý (01:28)
@Kakysh sagbol sowgat üçin...:)
Achille: senem sagbol