Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Pikirler

Iller näme diýýär?


#kakyş


Ertirçi
Edenist
05, Iýul-2013ý (00:21)
@Kakysh@bilmedimdarou sutayda birinji olen gusumyn suraty bar.
Yetişmedik bolsan özünden gör jigim
Achille: gorunenoga
karizma: Nazar :D
China: Yoga..
Edenist: @Nazar name ucn yok? Goyupdm men
Edenist: Ee goyupdym men. Ayrylpdyr
Edenist: @Nazar

Öwreniji
хакерчик
05, Iýul-2013ý (00:05)
Kakysh kim dowletay ol

Täzeje
Kieler
s 04, Iýul-2013ý (18:52)
@hadise93 @bonito @.karizmaa @yurejigim @unique miracle @garabekewul.93 @prinsessa. @hodkin @attm @kakysh @nepes @cutie @mnvsn @plankton
Kieler: test :)
Achille: gygyrmasana
Kieler: men pikirimde pikirlensenizlan :D
Ак барс: Elibos kirli:-P
garabekewul.93: nämäň testi bu?:)
Kieler: opci test :)
Prinsessa.: Ew eygilikmi zyom:)
garabekewul.93: näme uçin bäri näme?
hadise93: hany
Kieler: hemmane marojna paylajak ocura gecin :D
Edenist: Medal aljak bolp adamlar herzat etya:D
Prinsessa.: Medal alman bir usuly:)
Kieler: yok how jemlayin diydim sizi :)
garabekewul.93: jemle jemle:D
Kieler: ocura gech :)
Moussa Sow: testinde menin adymy kan tutma :D
attm: :)))

Betinden
Jealous
04, Iýul-2013ý (13:20)
Kakysh nireli siz birine meñzetyan
Achille: nadip menzetyan
Bendiwan: Toba nädip meňzetýäň diýýäňmi :D
Achille: mary
NeymaR: Toba dal
Bendiwan: John sen niräň önümaý? Nirden geldiň? :D
Achille: wahey niri diymelidim :D
Bendiwan: @jerenka sen asylam kakysh temasynda ýalňyşdyň :D
Achille: :D bendiwan dursanahow
Bendiwan: Wiiý hää düşnükli. Ýo maryly bolsa gowy oglandyr :D :D
Achille: Oo özün gowusyn onda
Bendiwan: Tüweleme jerenka dogry aýdýaň, sen mamla.
Achille: sen nireli? menem birine menzedemok seni
Bendiwan: @kakysh lol

Özümiziňki
Sheva
04, Iýul-2013ý (01:52)
kakyş tanyşmyn

Täzeje
mamkina dochka :)
04, Iýul-2013ý (01:35)
Kakysh agza, ine gitdim :-)
Achille: name adam oýnaýaňmay
China: Poki...
Achille: hany gitdinmi

Ertirçi
Edenist
03, Iýul-2013ý (13:27)
@Kakysh sen entak yash, manlayna zynmaly dash, dash degse gopar bash, mankany gosup iy ash:)
Below.: munyna bolmaday, naharyn arasyna manka goshmala daldin
Edenist: @below oyunlay natdinay.)
Edenist: @Kakysh korpam oyundyr:)
Achille: kellane ursam daş, son bolar ullakan çiş

Ertirçi
Edenist
30, Iýun-2013ý (03:50)
@kakysh senem mardanmy?
Achille: ay bilmedimdarou wara :D
Edenist: Ee ciddi ol lan:)
Achille: ay bilmedimdarou wara
Achille: ay bilmedimdarou wara
Achille: ay bilmedimdarou wara
Achille: ay bilmedimdarou wara
wara: Bilmedimdarou agza siziň pikiriňize teswir ýazdy.

Täzeje
karizma
27, Iýun-2013ý (17:56)
Kakysh sagja bola , plyus u.n dal , 3169un ayratyn manysy ba:)
Raymond: Mame many?
mystery: bozuk passan :D
Achille: saglygyn :D
karizma: ay menem blmk :)
karizma: Mystery senem bilyan bolsan, senem bozuk :D
mystery: men bilyande yone ulanyp yoremokda :D bilyan zatlarymy aytsam adamam diymersin mana :D
karizma: Manada wonama öwretdi :D
Achille: manada owredin :D

Täzeje
karizma
27, Iýun-2013ý (17:29)
@Kieler we @Kakysh , önki niklarnyzy sorasam dogry jogap berersinzmay
karizma: Ya men tazeje dyp kellami agyrdarsnzmy :D
Achille: kakysh diyip aytdyma how
Below.: kakysh,dogry jogap bermedi
karizma: Tazejemi indi senem?:)
Achille: onda yadyma düşenok :D
karizma: Hay :D
Achille: sen onki nickin name
karizma: GameSTARts
Kieler: Men on aktiw nigim yokdy
Kieler: Bir nigim bady onam kan ulanmandym
karizma: ha ok