Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Kim bilmeşek. (logiki soraglar) | Gyzykly maglumatlar | Teswirler

Kim bilmeşek. (logiki soraglar) (Gyzykly maglumatlar)

Salam agzalar gowumy yagdaylaryñyz. Men birnäçe soraglary berjek, başarnygyñyzdan bilmäge synanyşyñ. Hemmejesini dogry bilene ♥.

1-nji sorag.
• Dünýäde geçginliligi boýunça kofe ikinji yerde durýar. Birinji ýerde näme durýar.?

2-nji sorag.
• Amerikada bergä batan adamyñ elinden özüne degişli bolan hemme emlägini alýarlar. Diñe bir zady alanoklar, eger şol zat şonda bar bolsa.

3-nji sorag.
• Amerikada şu keseliñ derdinden her bäşinji adam ejir çekýär.

4-nji sorag.
• Şu haýsy döwletiñ baýdagy.


Ses berilşik ýok.


Halanan (6)
Jemi 20 sany teswir.
Okalan sany: 1418

Pikirlerde paýlaş

25, Noýabr-2012ý (10:36)
Jogapla +2

4.NEPAL

Ýaşuly
25, Noýabr-2012ý (10:37)
Jogapla +2

Jogaplaryñyza garaşýan. Hemmäñize üstünlik.

Durmuş adalatly däl, muňa öwrenişiber.
25, Noýabr-2012ý (10:41)
Jogapla +3

1kakao
2 ?
3 spid,rak

" Мне бы хотелось, чтобы мой отец был жив и видел кем я стал! "
25, Noýabr-2012ý (10:42)
Jogapla +3
david_bekham:
1kakao

2 ?

3 spid,rak

Ýok hicisem däl.

Durmuş adalatly däl, muňa öwrenişiber.
25, Noýabr-2012ý (10:47)
Jogapla +3
 1. kola
 2. telefon?
 3. semizlik
 4. nepal
Ruhubelent
25, Noýabr-2012ý (10:47)
Jogapla +4

Hay menä hijisinem bilmedim :D

zor bilen gowy görnüp bilmersiň
25, Noýabr-2012ý (10:50)
Jogapla +2
mary_lee:

 • kola

 • telefon?

 • semizlik

 • nepal


 • doly dal

  Durmuş adalatly däl, muňa öwrenişiber.
  25, Noýabr-2012ý (10:52)
  Jogapla +1
  Star:
  mary_lee:


 • kola


 • telefon?


 • semizlik


 • nepal


 • doly dal  jogaplar dogryda doly dälmi?

  Ruhubelent
  25, Noýabr-2012ý (10:54)
  Jogapla +1
  mary_lee:
  Star:
  mary_lee: • kola • telefon? • semizlik • nepal


 • doly dal  jogaplar dogryda doly dälmi?

  Dogry jogabam bar ýalñyşam bar

  Durmuş adalatly däl, muňa öwrenişiber.
  25, Noýabr-2012ý (13:14)

  Bahhh gyzyklyja soraglar. Arman hicisinem bilemokda... Temany haladym awtor.

  Käte-käte sowgat etsem köýneklik, Ýa öýñüze göýberäýsem göwnämde. Diýip ,,söýgüñ üçin Tañryýalkasyn". Bagtymyzy dañyp goýduñ öýmäñde. Läläm seni söýman bilmek aýypdyr, Seni maña peshgesh edip aslynda, Hudaý meni bir çak ýalkap goýupdur. Mundan artyk ýalkanaýyn nirä men? Otuz ýashap enteklerem dirä men...
  25, Noýabr-2012ý (13:15)
  Jogapla +1

  Bahhh gyzyklyja soraglar. Arman hicisinem bilemokda... Temany haladym awtor.

  Käte-käte sowgat etsem köýneklik, Ýa öýñüze göýberäýsem göwnämde. Diýip ,,söýgüñ üçin Tañryýalkasyn". Bagtymyzy dañyp goýduñ öýmäñde. Läläm seni söýman bilmek aýypdyr, Seni maña peshgesh edip aslynda, Hudaý meni bir çak ýalkap goýupdur. Mundan artyk ýalkanaýyn nirä men? Otuz ýashap enteklerem dirä men...
  25, Noýabr-2012ý (15:29)
  Jogapla +1
  1. Alma
   2.telefon
   3.semizlik
   4.nepal
  Kamikadze
  25, Noýabr-2012ý (15:30)
  Jogapla +1

  Dorymy?

  Kamikadze
  25, Noýabr-2012ý (15:33)
  Jogapla +1

  Telefon daldirlay nika yuzukdir

  Entek sadalykdan zyýan çeken ýok,sada bolsun ogulyñyz-gyzyñyz..!!
  25, Noýabr-2012ý (15:41)
  Jogapla +1

   1.alma
  2.nika yuzuk
  3.semizlik
  4.nepal

  Kamikadze
  <