Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Ertir | Baş sahypa

Baş günläp baş sahypada durmaga mynasyp temalar.

Gabanañok diýme
"127 sagat"
Soňky duşuşyk...
“BEREKETLI GELSIN TYLLA GÜÝZÜŇIZ” ATLY ŞYGYRÝET BÄSLEŞIGINIŇ 2-nji TAPGYRY. SES BERMÄGE HOWLUGYŇ!
Haý görmeli däl ekenim diýdirmeýän bolan wakalara esaslanýan 10 film

Halanan | Ählisi | Jedelli

Daşoguzda bolan hadysa.
koneurgenc96:Şu gün (16:40)
(33) Yzy näme?     35 jogap

Dünÿäde iñ ÿuka: "Gionee Elife S5,1"telefony, ondan ÿukasy ÿok.
Manager:Şu gün (15:55)
(19) Yzy näme?     33 jogap

Özi açylyp ÿapylÿan lampa
Manager:Şu gün (14:11)
(22) Yzy näme?     14 jogap

DÜNYANİN İN GYMMAT ÖYLERİ.SURATLY
fenixxxx:Şu gün (12:57)
(15) Yzy näme?     17 jogap

Meñ ugrumda horlanýañ
Bolupbiler:Şu gün (10:55)
(45) Yzy näme?     42 jogap

MERDEM GEÇ.
Aýtäç:Şu gün (10:09)
(19) Yzy näme?     17 jogap

yzçy (harceleur yada stalker)
harceleur:Şu gün (08:24)
(21) Yzy näme?     17 jogap

Futbol Prognozlarynyz(23-nji tur)
Iniesta.:Şu gün (07:57)
(20) Yzy näme?     49 jogap

HTTU-nyň taryhy ýeňşi
diller:Şu gün (01:49)
(19) Yzy näme?     17 jogap

PSŽ Barcelona sowgatly prognoz
merw11:29, Sentýabr-2014ý (23:04)
(18) Yzy näme?     61 jogap

Ÿaponlar ÿardamçy robot döretdiler.
Manager:29, Sentýabr-2014ý (22:14)
(29) Yzy näme?     55 jogap

Dünyäniñ iñ elhenç 5 möyi
hakykatyoldash:29, Sentýabr-2014ý (22:12)
(34) Yzy näme?     56 jogap

Türkmenistan özdiýenliligini gorady!
аgza:29, Sentýabr-2014ý (20:48)
(54) Yzy näme?     40 jogap

Aşgabat şäherinde bolup geçen waka...
Al pachino:29, Sentýabr-2014ý (20:46)
(80) Yzy näme?     76 jogap

Yokary ukyply täsin 10 adam-(2.ji bölüm)
hakykatyoldash:29, Sentýabr-2014ý (20:43)
(27) Yzy näme?     32 jogap