Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Ertir | Baş sahypa

Baş günläp baş sahypada durmaga mynasyp temalar.

ALLAJAN BEYIKDIR!!!! gelin uyship yagshy dileg edelin...
Hemmäňiz hökman okap görüň. Çagalara,garrylara,kömege mätäç maşgalalara kömek!!!
Ashgabatda kim bolsa tiz komegiñiz gerek! Komegiñiz bn bir adama jan berip bilersiñiz!
@akgara resmi hasabymyza çagyrýarys! (Gülküli suratlar)

Halanan | Ählisi | Jedelli

AGYZ BEKLEMEKLIGIŃ SAGLYGYMYZA ÝETIRÝÃN PEÝDALY TARAPLARY
elyetmez:Şu gün (11:35)
(24) Yzy näme?     28 jogap

Dilgir men
Friendship:Şu gün (10:04)
(22) Yzy näme?     13 jogap

Dünýänin sonyny getirip biljek, Gorkunç 19 hadysa!
GranD_GT:Şu gün (09:00)
(16) Yzy näme?     41 jogap

Tazece durmus ..... (bolan waka )
elyetmez:Şu gün (08:53)
(26) Yzy näme?     35 jogap

Ertir.com Turkmenistandaky in bet saytlaryn biri!!!
ADISHKA:Şu gün (05:14)
(33) Yzy näme?     37 jogap

Ertir.comyñ agzalary syýahatda. 2-nji gun
türkmen_ogly.A.D:Şu gün (04:10)
(34) Yzy näme?     144 jogap

Gorkyny nädip ýeňip geçmeli? (Gündogaryň syrlary)
Mejnun-2044:Şu gün (03:12)
(24) Yzy näme?     18 jogap

Hytay kompaniyasy isgarlerine tertip esasynda gowreli bolmagy buyurdy.
Bay.men:Şu gün (00:42)
(33) Yzy näme?     24 jogap

ALLAJAN BEYIKDIR!!!! gelin uyship yagshy dileg edelin...
emoboy:Şu gün (00:25)
(100) Yzy näme?     112 jogap

S Ö Ý G I S Y R L A R Y
Bay.men:Şu gün (00:03)
(15) Yzy näme?     22 jogap

Terk edip bilmediklerimiz hakynda (psihologiya)
tebigatyň aşygy:04, Iýul-2015ý (22:12)
(33) Yzy näme?     25 jogap

Kelle dowýan Falshiwi Pul Soragy
Ned Stark:04, Iýul-2015ý (22:04)
(16) Yzy näme?     65 jogap

Hany seniň jiger derdiň çekişjek?! /Saparmyrat Türkmenbaşy/
Gerkez:04, Iýul-2015ý (21:20)
(43) Yzy näme?     21 jogap

Igdir (Soltanşa Atanyýazow)
Şαм:04, Iýul-2015ý (21:05)
(29) Yzy näme?     36 jogap

Durmuş ýoly (gysgaça durmuşy hekaýa)
Bay.men:04, Iýul-2015ý (20:45)
(20) Yzy näme?     14 jogap