Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Ertir | Baş sahypa

Baş günläp baş sahypada durmaga mynasyp temalar.

Hasaby doldyrmak aýratynlygy täzeden işläp başlady
Rahatlyk zonasy
Gernika, Merji, Melje we men
Her bir waka bizi güýçlendirýär!
Döwrüñ derwayys meselesi-yaranjañlyk

Halanan | Ählisi | Jedelli

26.10.2014 ILKINJI GAR!!
Puaro:Şu gün (08:07)
(28) Yzy näme?     28 jogap

Daşoguz welaýatymyzda gurulmaly metjidiň taslamasy. (Suratly mowzuk)
Türkmen Medrese:Şu gün (00:57)
(29) Yzy näme?     19 jogap

KÜÝSEG
tmpoem:Şu gün (00:42)
(22) Yzy näme?     13 jogap

Aral denizinden reportaž
Yusufff:Şu gün (00:17)
(22) Yzy näme?     9 jogap

Avtory: Mukam Muhamow!
BaHaRa:25, Oktýabr-2014ý (23:07)
(19) Yzy näme?     12 jogap

AHWAL
Friendship:25, Oktýabr-2014ý (22:55)
(25) Yzy näme?     14 jogap

GYZLAR hakda Nakyllar(yigitler oykeleman)
adalatlygyz:25, Oktýabr-2014ý (22:55)
(23) Yzy näme?     30 jogap

Talyp Karzy
Özgür:25, Oktýabr-2014ý (20:50)
(26) Yzy näme?     26 jogap

Müýnüm bar..
Bolupbiler:25, Oktýabr-2014ý (20:39)
(45) Yzy näme?     25 jogap

Real Madrid&Barcelona goni efirde
toni.montana:25, Oktýabr-2014ý (20:05)
(20) Yzy näme?     58 jogap

Dakylmak türkmen däbimi? (Juma Hudaýgulyýew)
Nobar:25, Oktýabr-2014ý (19:10)
(8) Yzy näme?     29 jogap

DÜNÝÄ DINLERI BARADA DÜŞÜNJE (JUMA HUDAÝGULYÝEW)
Ömrüzaýa:25, Oktýabr-2014ý (18:56)
(8) Yzy näme?     7 jogap

Din, durmuş we adamlar (JUMA HUDAÝGULYÝEW)
Ömrüzaýa:25, Oktýabr-2014ý (18:22)
(8) Yzy näme?     16 jogap

HENIZ DURMUŞA ÇYK DIÝME EJEMJAN!
BaHaRa:25, Oktýabr-2014ý (17:46)
(34) Yzy näme?     65 jogap

Googlyň wise prezidenti kosmos giňişliginden böküp dünýä rekordyny täzeledi
Ertir:25, Oktýabr-2014ý (16:12)
(24) Yzy näme?     13 jogap