Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Ertir | Baş sahypa

Baş günläp baş sahypada durmaga mynasyp temalar.

Kim nirede nacinji yyllarda gulluk etdi...
"AHMYR"
Degişmeler. 1.1.2, (iPhone, iOs)
Ronaldo-Messi.Super-rekordchylaryn Super-goreshi
BÄSLE$IK teklibi: "GÜLKI GÖRE$I"
Kitaba pul üýşürýäs ( Eýýäm 16 dollar çöplendi )
yene soygi hakynda (rep bulashyk Style)
Toýda masgara bolmak

Halanan | Ählisi | Jedelli

howada sagatda 200 kilometr tizlik bilen hereket edýän UÇÝAN AWTOULAG
Sungaty öwreniji:Şu gün (21:14)
(22) Yzy näme?     33 jogap

Aşgabat ABŞ-dan harby kömek soraýar
estiyero:Şu gün (21:10)
(20) Yzy näme?     23 jogap

Begenjimin cagi yok
LenOS:Şu gün (19:59)
(35) Yzy näme?     39 jogap

akylly oglan
makajemal:Şu gün (18:25)
(22) Yzy näme?     19 jogap

Söýgi
M.Luxe:Şu gün (18:04)
(15) Yzy näme?     30 jogap

Himiýaterapiýa
chishik:Şu gün (16:37)
(37) Yzy näme?     37 jogap

Hemme agzalara hem-de myhmanlara yuzlenme!
Gyzyl burgut:Şu gün (15:36)
(19) Yzy näme?     31 jogap

ANDROID ÜÇIN IŇ GEREKLI PROGRAMMALAR.(2)
panic:Şu gün (15:36)
(24) Yzy näme?     48 jogap

Uyalar hakda.
Ayshanur:Şu gün (14:19)
(25) Yzy näme?     33 jogap

Ertir.com Ashgabat nobatdaky dushushygy we maslahaty 29.03.2015
emoboy:Şu gün (12:50)
(51) Yzy näme?     150 jogap

MÜSÜR PIRAMIDALARY HAKDA HAÝRAN GALDYRYJY FAKTLAR.
Bay.men:Şu gün (12:41)
(47) Yzy näme?     50 jogap

DÜNŸÄNIÑ IÑ BAÝ ÝURTLARY. TOP-10
xLIDERx:Şu gün (11:06)
(41) Yzy näme?     44 jogap

Syrly millioner ( terjimesi )
PikNIK:Şu gün (11:04)
(15) Yzy näme?     11 jogap

Dürli erbetliklerde ilkinji 10 ýurt
scary_cool:Şu gün (10:57)
(34) Yzy näme?     51 jogap

"ÝEWROPANYŃ BAHAR BAGY" diýip atlandyrylan GÜLLERIŃ WATANY GOLLANDIÝA GEZELENÇ.
Sungaty öwreniji:Şu gün (10:45)
(31) Yzy näme?     67 jogap