Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Ertir | Baş sahypa

Baş günläp baş sahypada durmaga mynasyp temalar.

"gyýak diş"
Işe ýerleşjek dalaşgäre: Ozalky işden näme üçin çykandygyňy nädip aýtsa bolar
Gözüñe ýaş aýladýan goşgy! (HERKIM OKAMALY)
Sözlük TM-RU

Halanan | Ählisi | Jedelli

Her bir musulmanyň bilmeli parzy.
Meret Unchained:Şu gün (10:11)
(15) Yzy näme?     42 jogap

Ukraina dòwletinde okaýan studentleriñ dykgatyna
Life is good:Şu gün (08:06)
(20) Yzy näme?     22 jogap

Türkmenistan Sport teleýaýlymy...
Zhirkov85tkm:Şu gün (06:18)
(20) Yzy näme?     16 jogap

Bir Meýlisde
y0mud b0y:Şu gün (00:11)
(35) Yzy näme?     21 jogap

Shatlygyma sharik bolayyn!
splendid:Şu gün (00:02)
(16) Yzy näme?     40 jogap

PUL "OKAP GÖRÜŇ"
Älemzar:24, Aprel-2014ý (21:40)
(16) Yzy näme?     22 jogap

Eneler ynjamasyn
mekan_ereshov:24, Aprel-2014ý (21:31)
(30) Yzy näme?     29 jogap

Internet 25 yashady
makswel:24, Aprel-2014ý (21:27)
(27) Yzy näme?     42 jogap

SEN KIMDIGIŇI BILÝÄRMIŇ?
y0mud b0y:24, Aprel-2014ý (21:24)
(44) Yzy näme?     32 jogap

*Ölüm bagy ;(
oNE LOvE onE HeArT:24, Aprel-2014ý (21:10)
(29) Yzy näme?     34 jogap

Barclays Premier Leaguede sezonun in erbet 11i
Fatality:24, Aprel-2014ý (20:08)
(18) Yzy näme?     11 jogap

Metjide barmagyñ käbir peydalary!!!
punto:24, Aprel-2014ý (19:24)
(15) Yzy näme?     12 jogap

Magtymguly Pyragynyn gosgularyndan
makswel:24, Aprel-2014ý (19:15)
(12) Yzy näme?     37 jogap

Nirede siz meniñ garran kumirlarym?!(2-nji bölüm)
Iniesta.:24, Aprel-2014ý (18:36)
(31) Yzy näme?     31 jogap

Çyk ýerçeken krowadyň aşagyndan...
Giýеw:24, Aprel-2014ý (18:19)
(68) Yzy näme?     47 jogap