Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Ertir | Baş sahypa

Baş günläp baş sahypada durmaga mynasyp temalar.

Okyjymyzdan gelen buşluk: Aşyr Teklibiň gölesi boldy
JIGIM /Hekaýa/

Halanan | Ählisi | Jedelli

Ýatlama
Friendship:Şu gün (10:43)
(25) Yzy näme?     29 jogap

ALLA KIM?
atakaka:Şu gün (10:10)
(18) Yzy näme?     13 jogap

Ebu Hureyre ve Günäkär Aýal
wuslat:Şu gün (09:13)
(19) Yzy näme?     15 jogap

"Türkmen"söziniñ gelip çykyşy barada.
shermisar:Şu gün (04:48)
(15) Yzy näme?     32 jogap

Güýzüň haýryna
Ashyrhan:Şu gün (01:49)
(19) Yzy näme?     30 jogap

Ölen oglandan gelýän gara hatlar (hakykat, gudrat)
LyshTech:Şu gün (01:39)
(20) Yzy näme?     16 jogap

Uly heläkçilik.
Mekgush)):Şu gün (01:20)
(37) Yzy näme?     47 jogap

Dogry yazana ýürejik we sowgat
Akylyñ öýi:Şu gün (01:01)
(32) Yzy näme?     63 jogap

Men bagtly adam
Kozete...m:Şu gün (00:01)
(40) Yzy näme?     57 jogap

Ölum howply dozalar....
Bay.men:27, Iýul-2014ý (23:50)
(36) Yzy näme?     38 jogap

AŇYRSY NIREDEN? /Hekaýa/ Awtory Juma Hudaýgulyýew
kab:27, Iýul-2014ý (23:10)
(28) Yzy näme?     59 jogap

Ramazan baýramyňyz gutly-mübärek bolsun.
Türkmen Medrese:27, Iýul-2014ý (21:11)
(25) Yzy näme?     33 jogap

SYNANŞYŇ
www.shugun.com:27, Iýul-2014ý (20:47)
(22) Yzy näme?     69 jogap

Iki kelleli gyz
afrodita:27, Iýul-2014ý (18:18)
(58) Yzy näme?     79 jogap

Wampir sindromy
afrodita:27, Iýul-2014ý (17:10)
(44) Yzy näme?     47 jogap