Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Ertir | Baş sahypa

Baş günläp baş sahypada durmaga mynasyp temalar.

Üns beriň ýaryş!!! 8 Ýap şiresi
Muharrem aýynyň we Aşura gününiň fazileti.
Aşura güni.Musulman doganlary Aşura gününde paýymyzy alalyñ.
Hytaýyň açylyşy: Näme üçin Pekin öz bazaryna daşary ýurtlylary göýberýär?
Stresi dolandyrmak barada maslahatlar
Danalaryñ dürdäne sözlerinden.
Adamlaryñ sekiz gylygy. Dördüsi Jenneti. Dördüsi Jähennemi.
Tangled Ever After (Nazar bn Rapunzeliñ toyy)
Daşoguz welaýatymyzda gurulmaly metjidiň taslamasy. (Suratly mowzuk)
Guşlar barada

Halanan | Ählisi | Jedelli

BomBimBom - sen doglaňda menem aglapdym, senem
Hayаsyz:Şu gün (20:04)
(29) Yzy näme?     71 jogap

"Hasyl güýzände" atly hekaýa bäsleşiginiñ düzgünnamasy.
Çelsi:Şu gün (18:05)
(24) Yzy näme?     43 jogap

Türkmen pälwanlarynyň uly üstünligi
STARTER:Şu gün (18:04)
(11) Yzy näme?     2 jogap

Bir ýyllap göz ýaş dökdüm.
Mahym:Şu gün (17:36)
(20) Yzy näme?     21 jogap

KESELLERIŇ DÖREMEGINIŇ 7 SEBÄBI
Luis Neto:Şu gün (16:45)
(12) Yzy näme?     9 jogap

Narpyzyň ergini, ýapragy agzyňdaky ýakymsyz ysy aýyrýar
Chaplin:Şu gün (16:31)
(12) Yzy näme?     3 jogap

Üns beriň ýaryş!!! 8 Ýap şiresi
scientist:Şu gün (16:06)
(32) Yzy näme?     26 jogap

Gözel bardyr gözellerden zyýada - Nirä barýaň şu sowukda pyýada !!!
Polat Alemdar:Şu gün (15:38)
(24) Yzy näme?     65 jogap

@Oglanlar, oz-ozungizi aldap yormang.
Gyrandegen:Şu gün (15:07)
(23) Yzy näme?     35 jogap

Ejeme !
dertli oglan:Şu gün (14:51)
(14) Yzy näme?     23 jogap

32-nji tapgyryň duşuşyklary: (FUTBOL, TYL)
Zhirkov85tkm:Şu gün (13:27)
(16) Yzy näme?     33 jogap

Aşure resepti.
Janin:Şu gün (13:18)
(24) Yzy näme?     34 jogap

GYZYKLY GEOGRAFIÝA
windizel:Şu gün (12:58)
(19) Yzy näme?     40 jogap

Telefonyňyzyň sizi ýesir almagyna rugsat bermäň
Aly:Şu gün (11:12)
(29) Yzy näme?     38 jogap

Sada ýöne manyly logolar. ( Trafik ! 20 surat)
Tesla:Şu gün (04:43)
(18) Yzy näme?     21 jogap