Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Ertir | Baş sahypa

Baş günläp baş sahypada durmaga mynasyp temalar.

Täze bolan bäbek nämeüçin gaýtarýar!
Körpelerde durnuksyz täret
Körpelerde iç ýöremezlik

Halanan | Ählisi | Jedelli

Gyzlara we oglanlara wittual sorag ? Real däl
gapy kakylya:Şu gün (15:27)
(24) Yzy näme?     78 jogap

Jenifer Lopez
türkmen_ogly.A.D:Şu gün (14:40)
(16) Yzy näme?     17 jogap

Bu mowzugy achmalam daldim weli
tazeje96:Şu gün (14:23)
(41) Yzy näme?     32 jogap

1 Amerikan Dollaryna "Galaxy S6"....
Bay aga:Şu gün (13:57)
(18) Yzy näme?     23 jogap

Dünýe
Dädebaý:Şu gün (13:24)
(15) Yzy näme?     10 jogap

Her bir musulmana bilmek parzdyr
alihanchik:Şu gün (12:53)
(21) Yzy näme?     16 jogap

Durmuş synagy (suratly)
shat85:Şu gün (12:36)
(20) Yzy näme?     15 jogap

YRYMMY BUÝRYLAN ZATLARMY !
Mini World:Şu gün (12:35)
(28) Yzy näme?     73 jogap

2016 Mercedes-Benz C63 S coupe
relax:Şu gün (12:19)
(20) Yzy näme?     17 jogap

onki dowur hem hazirki dowur(suratly)
kaif:Şu gün (11:07)
(30) Yzy näme?     22 jogap

Türkmensährada toy däp-dessurlary
elyetmez:Şu gün (10:07)
(17) Yzy näme?     25 jogap

äriniň hars urup toplan haram puluny oýnaşyna berýär.”Haram harama gider” diýleni-dä. (Oraz Yagmyr)
myrataga:Şu gün (09:09)
(39) Yzy näme?     26 jogap

Kàr zerurmy ya-da sòygi ?!
Garajagyz:Şu gün (08:48)
(19) Yzy näme?     64 jogap

Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlisi
Şαм:Şu gün (07:09)
(30) Yzy näme?     11 jogap

Dünýäni Üýtgeden Taryhy Hadysalaryn, Alternatiwalary Hakykat Bolan Bolsa, Nähili Geljek Bolardy?
GranD_GT:Şu gün (04:03)
(40) Yzy näme?     65 jogap